Laitilassa väestön tilanne vakaa – Varsinais-Suomen hyvinvointikertomus tuo esille kuntien muuttuvat asukasluvut ja vanhenevan väestön

0

Alkuviikolla julkaistiin Varsinais-Suomen hyvinvointikertomus, joka kuvaa maakunnan väestön hyvinvointia sekä terveyteen ja asukkaitten hyvinvointiin vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia. Hyvinvointikertomus toimii hyvinvointialueen strategiatyön perustana ja poliittisen päätöksenteon tukena.

Kertomuksen mukaan Laitilassa on suhteellisen vakaa väestötilanne. Asukasluku on ollut viime vuosina pienoisessa kasvussa (0,3 prosenttia). Varsinais-Suomen väestömäärä kokonaisuudessaan on kasvanut vuodesta 2010 vuoteen 2020 yhteensä 3,5 prosenttia eli 16 220 henkilöä. Väestömäärän ennakoidaan vuoteen 2040 mennessä kasvavan maakunnassa 2,4 prosenttia. Kasvun odotetaan painottuvan Turun seudulle. Vakka-Suomessa arvioidaan väestömäärän pienenevän yli 30 000:sta noin 28 500:aan.

Tilastokeskuksen laatiman väestöennusteen mukaan väestöllinen huoltosuhde heikkenee vuoteen 2040 edettäessä Varsinais-Suomessa samaa vauhtia koko maan kehityksen kanssa. Vanhusten osuus väestöstä siis kasvaa.

Huono-osaisuus on kasautunut erityisesti Turkuun, Loimaalle, Raisioon ja Saloon. Huono-osaisuus on vahvasti kytköksissä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeeseen ja käyttöön. Laitilan huono-osaisuus indeksi on 70,4, kun Turun on 143,3. Uudenkaupungin huono-osaisuusluku on 123,7.