Laitilassa väliaikainen lääkärivaje – Terveyskeskus toivoo, että asiakkaat siirtävät vuosikontrollit ja ajokorttitarkastukset syksyyn

0

Hoitajapula on kriisiytynyt monessa kunnassa tänä kesänä. Ylilääkäri Tuuli Kuisma kertoo, että Laitilassa hoitajapulaa ei ole, mutta sen sijaan elo-syyskuussa on lääkärivajausta.

– Tästä syystä toivomme, että asiakkaat varaisivat vuosikontrollit vasta syyskuun loppupuolelle tai siitä eteenpäin. Myöskään ajokorttitarkastuksia ei kesällä tehdä. Ne eivät kuulukaan hoitotakuun piiriin.

Kuisma korostaa, että lykkäykset koskevat vain vuosikontrolleja, ei siis sitä, jos pitkäaikaissairaan vointi heikkenee ja hän tarvitsee lääkärin aikaa akuutisti. Akuutit ajat ja päivystys hoidetaan koko kesän ajan normaalisti.

Lääkärivaje johtuu useasta syystä. Laitilassa on ollut joulukuusta alkaen täyttämättä yksi lääkärin virka. Siihen ei ole tullut yhtään hakemusta. Samaan syssyyn osuu lääkäreitten erikoistumisjaksoja sairaalapuolella sekä perhevapaita. Kuisma myöntää, että ei talvella ymmärtänyt rekrytoinnin vaikeutuvan ja on siksi myöntänyt sairaalajaksoja erikoistuville lääkäreille.

– He kuitenkin palaavat Laitilaan ja henkilöstömme asiantuntemus vahvistuu. Kun näistä erikoistumisjaksoista sovittiin, ei ollut tiedossa, ettei lääkärin virkaan tule hakijoita. Tällaista tilannetta ei ole ollut sen parin vuoden aikana, kun olen ollut ylilääkärinä Laitilassa.

Tilannetta on yritetty korjata kysymällä ostopalvelulääkäriä yksityiseltä puolelta, mutta sieltäkään lääkäriä ei ole saatu. Yksityisen puolen lääkäritilanne ei ole yhtään parempi.

Kuisma huomauttaa, että tilanne on kuitenkin väliaikainen. Muihin kuntiin nähden Laitilan terveyskeskuksen henkilöstötilanne on hyvä.