Ministeriöltä tukea Laitilan ja Ugin ilmastotoimiin

0

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta 20 hankkeelle, jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Avustusta jaetaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa kehityshankkeille, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

Yhtenä hankkeista on Ekotekoagentti-toiminta, jota ollaan aloittamassa Uudessakaupungissa ja Laitilassa. Hankkeessa kehitetään kaupunkien, eli Uudenkaupungin ja Laitilan, sekä niissä toimivien yritysten välistä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyötä. Ministeriö myönsi hankkeelle tukea 100 000 euroa.

Hankkeen idea pohjaa ekotekoagentti-toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen Laitilan ja Uudenkaupungin alueella.