Skeittiparkin rakentaminen vastatuulessa – Hallitus esittää lisämäärärahaa ja puoltaa valittua paikkaa

0
Nuorisopäällikkö Noora Mantere muistutti skeittipuistoidean syntyneen nuorten aloitteesta jo syksyllä 2019. Kulttuuripäällikkö Piia Allén avasi skeittipuistoon liittyvää taidehankintaa.

Laitilan hallitus päätti tämän viikon maanantaina äänestyksen jälkeen, äänin 6–3, esittää valtuustolle 74 000 euron lisämäärärahan myöntämistä skeittiparkin rakentamiseksi urheilukentän ja koulukeskuksen läheisyyteen.

Laitilan kaupunki on selvitellyt mahdollisuuksia betonisen skeittipuiston rakentamisen aloittamiseen mahdollisimman pikaisesti hankkeesta tehdyistä valituksista ja Aluehallintoviraston antamasta kielteisestä avustuspäätöksestä huolimatta.

– Raaka tosiasia on, että jos tämän skeittiparkin rakentaminen viivästyy viivästymistään, niin skeittiparkkialoitteen tekemät nuoret eivät itse pääse edes käyttämään skeittipuistoa nuoruusiällään. Ei se kovin myönteistä kuvaa antaisi Laitilan päätöksenteosta, myöntää nuorisopäällikkö Noora Mantere.

Laitilassa ei tällä hetkellä ole skeittipuistoa, mutta sellainen aiotaan rakentaa Kappelimäen koulun henkilökunnan parkkipaikan toiseen päähän jäävälle nurmialueelle. Parkkialueen toisessa päässä on jo muita liikuntapaikkoja, kuten jalkapallo- ja koripallokentät. Ne, samoin kuin nyt suunnitteilla oleva skeittipuisto, on tarkoitettu myös koulun käyttöön.

VALTUUSTO on korvamerkinnyt skeittipuiston rakentamiseen 100 000 euron määrärahan ensin vuodelle 2021 ja hankkeen siirryttyä kuluvalle vuodelle 2022.

Nyt sivistystoimi esittää, että kaupunki myöntäisi skeittipuiston toteuttamiseen 74 000 euron lisämäärärahan vielä tälle vuodelle. Näin siksi, että Laitila sai Aluehallintovirastolta (Avi) kielteisen päätöksen hakemaansa 74 000 euron avustushakemukseen.

Avin kielteinen tukipäätös ei perustunut kuitenkaan siihen, että hanke olisi ollut huono, vaan siihen, että skeittipuistolla ei ollut lainvoimaista toimenpidelupaa eli hanke ei ollut muodollisesti avustuskelpoinen. Kaupunki on jostain syystä hakenut toimenpidelupaa vasta tänä keväänä, vaikka hanke on ollut aktiivisessa suunnittelussa jo alkuvuodesta 2021 saakka.

”Koska hanke on koettu tärkeäksi, on selvitetty mahdollisuudet sen toteutukseen valituksista huolimatta.”

TOUKOKUUSSA myönnetystä toimenpideluvasta on tehty kolme oikaisuvaatimusta, joissa vaaditaan luvan kumoamista.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsitteli kesäkuun alussa asiaa ja hyväksyi äänestyksen jälkeen äänin 4–2 rakennustarkastaja Tapio Lindénin esityksen, että hänen 11.5. hankkeelle myöntämänsä toimenpidelupapäätös pidetään voimassa.

Kaksi lautakunnan jäsentä katsoi, että toimenpidelupaa ei tulisi myöntää suunniteltuun paikkaan, vaan skeittipuiston sijaintipaikkaa tulisi selvittää uudelleen.

– Kaupunki on jo kartoittanut keskustan alueelta skeittiparkin käyttöön soveltuvat paikat, Mantere vastaa.

Skeittipuistoalueen suunnitelma käy ilmi rakennus- ja ympäristölautakunnan kesäkuisen kokouksen pöytäkirjasta. Kuva suunnitelmasta: Laitilan kaupunki

LAUTAKUNTA on jostain syystä päättänyt salata skeittiparkkihankkeesta tehdyt kuulemisen, huomautukset ja oikaisuvaatimukset kokonaisuudessaan, ei vain niiltä osin kuin ne mahdollisesti ovat salaisia, esimerkiksi henkilötiedot. Niinpä hanketta vastustavien perusteluja voi vain arvailla ja päätellä niihin annetuista vastineista.

Skeittipuistoa vastustetaan ilmeisesti ainakin siksi, että sen pelätään lisäävän alueen liikennettä, melua ja turvattomuutta sekä aiheuttavan roskaamista ja ilkivaltaa. Ilmeisesti huolta aiheuttaa myös vessojen puute. Jotkut vastustavat alueen Koulutien puoleisella reunalla olevien puiden kaatamista.

– Skeittipuiston radoille lähipuista lentävät lehdet aiheuttavat turvallisuusriskin, vapaa-aikapäällikkö Noora Mantere vahvistaa puunkaatosuunnitelmat.

“Alueella on Laitilan suurin koulu sekä liikunta- ja urheilupaikkoja. katsomme, ettei skeittipuisto aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille.”

SKEITTIPUISTO on tarkoitettu sekä skeittilautailuun että muuhun rullaurheiluun, kuten potkulautailuun eli skoottailuun.

– Nyt puhutaan paljon harrastamisen Suomen mallista ja vaikka se monilla paikkakunnilla on edennyt paljon Laitilaa rivakammin, niin juuri skeittaus- ja skoottitoimintaa esimerkiksi Kappelimäen koulun oppilaat ovat toivoneet hyvin paljon. Sen järjestämiseen pitää kuitenkin olla puitteet, joita meillä ei Laitilassa ole, Mantere sanoo.

Harrastamisen Suomen malli on opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamuoto, jota ministeriö myös tukee rahallisesti. Mallissa pyritään lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen niin, että mahdollistettaisiin jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastustarjonta valitaan lasten ja nuorten toiveiden mukaan.

“Skeittipuiston pelätään lisäävän alueen liikennettä, melua ja turvattomuutta sekä aiheuttavan roskaamista ja ilkivaltaa. huolta aiheuttaa myös vessojen puute.”

MANTERE pitää nyt suunnitellun alueen etuina muun muassa sitä, että sinne on jo olemassa olevat järkevät kulkureitit, vieressä ovat jo viheralueen lisäksi asfaltoidut ja valaistut pysäköintipaikat ja aivan vieressä on muitakin lähiliikuntaan kannustavia elementtejä, kuten rantalentopallokenttä, kuntoilulaitteet, koripallokenttä sekä jalkapallon pelaamiseen soveltuva hiekkakenttä.

– Alueella on Laitilan suurin koulu, urheilukenttä ja muita liikunta- ja urheilupaikkoja, joten katsomme, että skeittipuiston rakentaminen ei aiheuta kohtuutonta haittaa naapureille.

– Jo nuorisovaltuuston tekemässä aloitteessa on tuotu esiin, että nuoret itse toivovat uuden skeittipuiston sijaitsevan helppojen kulkuyhteyksien päässä sekä keskeisellä paikalla ja aikuisten silmien alla, jotta ilkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä.

RAKENNUS ja ympäristölautakunnan tekemä päätös pitää siis voimassa toimenpidelupapäätöksen. Lisäksi päätettiin skeittiparkin alueen aitaamisesta siten, että kulku puistoon estyy asutusalueen puolelta ja määriteltiin skeittiparkin käyttöajaksi kello 8–22 välinen aika. Lautakunta edellyttää myös, että kaadettavaksi esitettävien puiden kunto selvitetään ja kaadettavien puiden tilalle istutetaan uudet, vähemmän roskaavat, puut.

Nyt hankkeen toteuttamiseksi anotaan siis lisämäärärahaa, josta lopullisesti päättää kaupunginvaltuusto. Lisämäärärahapyyntöä kaupunginhallitukselle perustelevassa tekstissä tuodaan esiin, että hanke halutaan toteuttaa vastustuksesta huolimatta: ”Koska hanke on koettu tärkeäksi, on selvitetty mahdollisuudet sen toteutukseen valituksista huolimatta.”

“tavoitteena on, että tänä vuonna hankkeen toteuttamisessa päästäisiin pitkälle.”

TEKSTISSÄ arvioidaan, että koko puistohanke uhkaa siirtyä ainakin vuodella eteenpäin, jos rakennus- ja ympäristölautakunnan tekemästä toimenpidepäätöksen hyväksymisestä tehdään oikaisupäätös.

Sivistysjohtaja Susanne Laaksosen ja tekninen johtaja Mika Raulan valmistelemassa tekstissä todetaan, että lupaviranomainen voi tietyin edellytyksin antaa oikeuden rakennustyön suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin toimenpidelupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman.

– Kyllä tässä tavoitteena on, että tänä vuonna hankkeen toteuttamisessa päästäisiin pitkälle, Mantere sanoo.

Skeittipuisto on tarkoitus sijoittaa Kappelimäen koulun henkilökunnan parkkialueen toiseen päätyyn jäävälle viheralueelle. Piia Allén ja Noora Mantere esittelivät aluetta.

HALLITUS päätti tämän viikon maanantaina äänestyksen jälkeen, äänin 6–3, esittää valtuustolle 74 000 euron lisämäärärahan myöntämistä skeittiparkin rakentamiseksi urheilukentän ja koulukeskuksen läheisyyteen.

Äänestyksessä vähemmistöön jääneet Nina Arokoivu, Janne Kuusisto, Tiina Saari puolsivat kuuden muun jäsenen tavoin lisämäärärahaesitystä, mutta esittivät, että skeittiparkille etsitään toinen paikka.

 

Skeittipuistoon tulossa taidetta

Myös Laitilan kaupungin kulttuuritoimi on mukana skeittipuistohankkeessa, sillä puistoon aiotaan sijoittaa taidetta. Laitilassa on ollut pyrkimyksenä hankkia uusiin rakennuskohteisiin taidetta, johon käytetään noin sadasosa rakennuskustannuksista. Skeittipuiston taidehankintaan on varattu 10 000 euroa.

Kulttuuripäällikkö Piia Allén kuvailee, että taide saa liikunta- ja harrastuspaikat erottumaan joukosta.

– Omaperäinen ja miellyttävä ympäristö nostaa tilojen arvoa ja viihtyisyyttä ja taide antaa elämyksiä. Se kaikki viestittää, että ympäristö on tärkeä ja siitä kannattaa välittää ja pitää huolta.

Skeittiparkkiin on tarkoitus tehdä mittatilaustyö, johon lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan. Laitilassa kerätäänkin nyt ideoita ja tulevaan taideteokseen.

Osallistua voi joko jättämällä oman kuvion, taideteoksen tai jonkin idean tulevasta taiteesta heinäkuun aikana.

Tulleet ideat toimitetaan taidekollektiiville, joka huomioi ja käyttää lasten ja nuorten ideat sellaisenaan tai taiteensa inspiraationa.

– Meillä on ajatuksena, että skeittiparkkiin voisi tulla ainakin valotaidetta, Allén kertoo.

 

Ideoita taideteokseen voi jättää nuorisotoimeen joko paloaseman nuokkarin pääoven postilaatikkoon tai sähköpostitse noora.mantere@laitila.fi.