Vastuuvapauden myöntämisestä äänestettiin – Pyhärannan valtuuston ryhmäpuheenvuoroissa peräänkuulutettiin tarkkaa taloudenpitoa

0
Pyhärannan valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen äänestyksen jälkeen.

Pyhärannan valtuusto käsitteli tiistaina vuoden 2021 tilinpäätöstä. Vs. kunnanjohtaja Merja Koski alusti keskustelua kertomalla, että tilinpäätöksen perusteella Pyhärannan kunnan talous on kutakuinkin tasapainossa.

Koski huomautti myös, että vuosien 2020 ja 2021 koronatukien jälkeen edessä ovat ennusteiden mukaan tiukemmat ajat.

– Julkisen talouden kestävyysvaje pakottaa kaikki kunnat leikkaamaan menoja ja keräämään tuloja. Hyvinvointialueelle siirtyminen tuo omat haasteensa tulevan talousarvion laadinnassa.

Yhteisen Pyhärannan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Piia Gottschalk muistutti, että kunnalla on kiinteistöissään korjausvelkaa. Tämän vuoksi kunnalla on edessään runsaasti investointeja.

– Mutta investoinneissa täytyy muistaa, ettei ole tarkoitus kuitenkaan laittaa edellisten vuosien ylijäämää yhden vuoden aikana leviäksi. Edetään harkiten ja rauhassa, investointi kerrallaan. Kun me investoimme, investoidaan tulevaisuuteen ja kunnan elinvoimaisuuteen.

Gottschalkin mukaan kevät on ollut kunnassa poikkeuksellinen ja vaikea. Hän kokee, että isojen asioiden yli on päästy tai ainakin niistä on pystytty keskustelemaan.

– Toivoisin, että jatketaan samaan malliin ja mennään yhdessä samaan suuntaan, vaikka ollaankin eri mieltä asioista.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitäneen Maija Junkola-Lehtosen mukaan tilinpäätös herättää kysymyksiä ja huolta. Kokoomusta huolettavat muun muassa laskeneet verotulot ja valtionosuudet.

– Ilahduttavaa on yhteisöverotuottojen kasvu.

Junkola-Lehtosen mukaan tilinpäätöksen analysointi on vaikeaa, koska siihen ei ole kirjattu tavoitteita eikä mittareita.

Junkola-Lehtonen huomautti myös, että mikäli verotulojen lasku etenee viiden prosentin vuosivauhtia ja kustannukset kasvavat, tilanne voi edetä vaikeaksi hyvin nopeasti.

– Kun edetään ilman strategiaa ja yhteistä suuntaa piikki auki niin kohta voidaan tehdä kosioretkiä naapurikaupunkeihin. Sekin voi olla hyvä vaihtoehto. Ainakin kuntalaisten verorasitus vähenee.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Janne Lehtinen oli myös kiinnittänyt huomiota mittareiden, tavoitteiden ja strategian puuttumiseen. Tämä oli hänen mukaansa vaikeuttanut tilinpäätöksen arviointia.

– Toivon, että suunta oli ylöspäin ja paremminkin yhdessä ylöspäin.

Pyhärannan lievästi alijäämäinen tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin – tosin vasta äänestyksen jälkeen.

Äänestykseen johtivat tilintarkastajien esiin nostamat puutteet toimintakertomuksessa.

– Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä edellyttäen, että valtuusto hyväksyy tarkastuksen tuloksissa mainittujen tietojen puuttumisen tilinpäätöksestä. Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta, tilintarkastuskertomuksessa todetaan.

Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Maija Junkola-Lehtonen teki vastaehdotuksen, jota valtuutettu Markku Laine (kok.) kannatti:

– Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä niiltä osin kuin tilintarkastajat puoltavat sen myöntämistä eli niillä varauksilla, jotka tilintarkastaja on laittanut tilintarkastuslausuntoonsa.

Valtuutettu Anna Kim (yp.) halusi tietää, mitä Junkola-Lehtonen tarkoitti esityksellään ja huomautti, että tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen ovat eri asioita. Kim lisäsi, että tilintarkastuskertomuksessa puolletaan vastuuvapauden myöntämistä.

Junkola-Lehtonen tarkensi, etteivät he hyväksy tietojen puuttumista tilinpäätöksessä.

– Mutta vastuuvapauden myöntäminen ja tilinpäätöksen hyväksyminen ovat eri asioita. Ymmärsinkö väärin, että teillä on nimenomaan esitys vastuuvapauden myöntämiseen liittyen, Kim vastasi.

– Esityksemme mukaan vastuuvapautta ei myönnetä puuttuvien tietojen osalta, Junkola-Lehtonen lisäsi.

Osapuolet vaikuttivat olevan asiasta edelleen eri mieltä, mutta se eteni äänestykseen. Äänin 13–6 tilinpäätös hyväksyttiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille ilman varauksia. Tätä vastaan äänestivät kokoomus ja perussuomalaiset.

MUOKATTU 14.6. KELLO 13.05. OTSIKKO TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMISESTÄ ÄÄNESTETTIIN ON MUUTETTU MUOTOON VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ ÄÄNESTETTIIN.

Tekninen lautakunta

 

(henkilökohtainen varajäsen suluissa)

Puheenjohtaja: Yhteisen Pyhärannan Ville Aerila (Joni Valpola)

Varapuheenjohtaja: Yhteisen Pyhärannan Lauri Juhola (Juha-Pekka Mannonen)

Yhteisen Pyhärannan nimeämät jäsenet: Piia Gottschalk (Hannele Koivula), Petri Ketola (Mika Alitalo), Sanna Siivonen (Mari Vikman).

Kokoomuksen ja perussuomalaisten nimeämät jäsenet: Sinikka Pirttinokka (Vappu Laukkanen), Mika Laine (Janne Lehtinen).

Teknisen lautakunnan jäsenet nimettiin neuvottelutauon jälkeen

Pyhärannan valtuusto valitsi uudelleen jäsenet tekniseen lautakuntaan. Kunnanhallitus palautti asian uudelleen valtuuston päätettäväki, koska sukupuolten välinen tasa-arvo ei toteutunut nimetyssä lautakunnassa.

Kokoomuksella ja perussuomalaisilla sekä Yhteisellä Pyhärannalla oli erimielisyyttä siitä, kenen vastuulla on huolehtia lautakunnan sukupuolien tasa-arvon toteutumisesta.

Kokoomuksen ryhmän puheenjohtaja Maija Junkola-Lehtonen huomautti tottuneensa siihen, että suurin ryhmä huolehtii tasa-arvon toteutumisesta.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi (yp.) puolestaan muistutti Yhteisen Pyhärannan huolehtineen omien paikkojensa osalta tasa-arvosta. Hänen mukaansa kokoomukselta ja perussuomalaisilta oli jo etukäteen kysytty, ketä nämä ovat nimeämässä lautakuntaan.

– Pitääkö paikkaansa, että teiltä on jo aiemmin kysytty, kuka teiltä voisi tulla, Nurmi kysyi.

– Pitää paikkaansa. Meiltä on kysytty ja olemme esittäneet asian aivan samalla tavalla kuin nyt, Junkola-Lehtonen kertoi ja piti kiinni ryhmän esittämistä jäsenistä.

Valtuusto piti neuvottelutauon. Sen jälkeen Janne Lehtinen (ps.) esitti kokoomuksen ja perussuomalaisten paikoille edustajat, jotka täyttivät vaaditut naispaikat.