Valiokunta: Kappelimäen kouluun ei tule esiopetusryhmää – Sivistysvaliokunta vastasi valtuustoaloitteeseen

0
Arkistokuva: Riitta Salmi

Sivistysvaliokunta vastasi Laitilan Omien ja kristillisdemokraattien valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin esiopetuksen järjestämistä Kappelimäen koulun tiloissa. Kaupunki päätti aiemmin keväällä, että esiopetus keskitetään päiväkoteihin, koska Kappelimäen koulun esiopetukseen ei tullut riittävästi hakemuksia.

Valtuustoaloitteessa huomautettiin, että varhaiskasvatuksen tilanpuutteen vuoksi olisi järkevää sijoittaa yksi esiopetusryhmä Kappelimäen kouluun. Aloitteessa esitettiin myös, että Kappelimäen koulun esiopetusryhmään voitaisiin sijoittaa sekä yksivuotista esiopetusta että kaksivuotista esiopetuskokeilua käyviä lapsia, jolloin ryhmään olisi voitu ottaa noin 20 lasta.

Sivistysvaliokunnan antamassa vastauksessa huomautetaan, ettei Laitila voi sijoittaa kaksivuotisessa esiopetuksessa olevia lapsia Kappelimäen kouluun.

– Kaksivuotisen esiopetuskokeiluun osallistuvat yksiköt on määritelty siinä vaiheessa, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö on valinnut satunnaisotannalla kuntia kokeiluun mukaan. Kelpoisia toimipaikkoja ovat ne, jotka voivat tarjota samassa paikassa täydentävää varhaiskasvatusta. Laitilassa täydentävää varhaiskasvatusta järjestetään ainoastaan päiväkodeissa, vastauksessa todetaan.

Näin ollen kaikki lukuvuonna 2022–2023 esiopetukseen osallistuvat lapset on sijoitettu Apilaniityn ja Pähkinäpensaan päiväkodin tiloihin.

Aloitteessa esiin nostettua varhaiskasvatuksen tilaongelmaa on ratkottu vuokraamalla Laitilan Portista tilat. Näihin tiloihin on perustettu kolme varhaiskasvatusryhmää ja lisäksi tilat antavat mahdollisuuden perustaa neljännen.

Lisäksi Kappelimäen koulussa ei sivistystoimen vastauksen mukaan ole ensi vuonna tiloja esiopetukselle. Syynä on sekä lisääntynyt valmistavan opetuksen tarve että ensi lukuvuonna koulunsa aloittavien ekaluokkalaisten suuri tuen tarve.

– Tuen tarvitsijoita on niin paljon, että perustamme kaksi joustavan alkuopetuksen ryhmää, sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksonen kertoo.