Winnovassa varaudutaan vähennyksiin – Ammatillisen koulutuksen rahoituspohja muuttuu

0
Winnovan yksi toimipiste on Laitilassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tiedottanut, että ammattioppilaitosten rahoituspohjaa vahvistetaan opettajien ja ohjaajien palkkaamista varten ensi vuodesta alkaen. Ammattioppilaitoksissa on kuitenkin laskettu, että tosiasiassa rahoitus vähenee.

– Valtakunnan tasolla 70 miljoonan euron tulevaisuusinvestoinnit vaihtuvat 50 miljoonan euron perusrahoituksen lisäykseen, jolloin rahoitus laskee keskimäärin noin yhden prosentin, Winnovan rehtori Juha Vasama toteaa.

Oppilaskohtainen rahoitus riippuu kuitenkin toteutuneista suoritteista, joten valtakunnallisen rahoituksen muutos ei välttämättä näy yksittäisten oppilaitosten rahoituksessa sellaisenaan. Winnovassa kuitenkin varaudutaan vähennyksiin.

Opetushallitus myönsi ammattioppilaitoksille tulevaisuusinvestointeina lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ensin 80 miljoonaa euroa vuodessa ja sitten tälle vuodelle 70 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella on palkattu ammattioppilaitoksiin henkilökuntaa. Kun lisärahoitus nyt muuttuu perusrahoitukseksi, oppilaitoksilla on aiempaa vähemmän rahaa käytettävissä palkkoihin.

– Opetus- ja ohjausresurssien lisääminen ei näillä näkymin ole mahdollista, pikemminkin on varauduttava vähennyksiin, Vasama sanoo.

Winnovan kokemukset rahoituksesta ovat yhteneväisiä muiden ammattioppilaitosten kanssa. Myös Novidan pedagoginen rehtori Petri Lähde toteaa, että rahoituspohjan muutos merkitsee oppilaitoksessa rahoituksen supistumista.

– Rahoituksen supistuminen tarkoittaa käytännössä sitä, ettei kaikkia tuolla investointirahalla palkattuja opettajia ja ohjaajia voida tulevaisuudessa enää palkata – toki suuri osa heidän palkkauksistaan voidaan toteuttaa.

Ammattioppilaitoksille on kertynyt painetta myös oppivelvollisuuden laajentamisesta. Oppivelvollisuuden laajeneminen on periaatteessa huomioitu rahoituksessa, mutta oppilaitoksissa on havaittu, ettei se riitä kattamaan todellisia lisäkustannuksia.

– Oppivelvollisuuden jatkuminen tarkoitti meille käytännössä erityisesti ohjauksen määrän tarpeen kasvua. Rahoituksen väheneminen laittaa meidät tarkkaan miettimään, mistä ohjausresurssista voidaan luopua opiskelijoiden ammattiin valmistumisen siitä pahasti kärsimättä, Lähde sanoo.

 

Työllisyysnäkymät valmistuville hyvät

Winnovan Laitilan yksiköstä valmistutaan tänä keväänä Valma-koulutuksesta sekä kone- ja tuotantoteknologian, hyvinvoinnin sekä turvallisuuden koulutuksista.

Rehtori Juha Vasama kertoo, että näillä aloilla työllisyysnäkymät ovat hyvät.