Kodjala – Kalanti -pyörätie rahoituksesta kiinni – Laitila toivoo Ely-keskukselta vastaantuloa

0
Kantatie 43:n piennar on kapea, lisäksi tien reunalla on heräteraita, joka voi olla riski pyöräilijälle.

Ukitiellä maanantaina sattunut surullinen onnettomuus on synnyttänyt jälleen keskustelua Kodjala – Kalanti -välin pyörätiestä. Laitilan ja Uudenkaupungin väliltä puuttuu 7,2 kilometrin osuus kevyenliikenteen väylästä.

Jalankulku- ja pyörätielle on jo valmiit suunnitelmat ja hanketta on yritetty saada vireille muun muassa kansalaisadressilla. Mistä siis kiikastaa, ettei pyörätietä ole saatu rakennettua?

–  Kantatien 43 Kalanti – Kodjala -välin puuttuva jalankulku- ja pyöräilyväylä on Varsinais-Suomen Ely-keskuksen investointilistalla. Viimeksi huhtikuussa 2022 Ely-keskus on päivittänyt pienet alueelliset tieinvestointikohteensa Väylävirastolle. Ely-keskus on lisäksi laatinut tiesuunnitelman hankkeesta ja tiesuunnitelma odottaa Väyläviraston tarkastusjonossa ja siirtyy sen jälkeen Traficomin hyväksymiskäsittelyyn, liikenteen ja infrastruktuurin suunnittelupäällikkö Antti Kärki Varsinais-Suomen Ely-keskuksesta kertoo.

Pyörätieosuuden kustannusarvio on tällä hetkellä noin 4,8 miljoonaa euroa. Ely-keskus on esittänyt kustannusjakoa, jonka mukaan valtio maksaisi hankkeesta puolet ja Uudenkaupungin kaupunki ja Laitilan kaupunki jakaisivat toisen puolen väylän pituuden suhteessa.

– Käytännössä Uudenkaupungin osuus olisi hieman Laitilan osuutta suurempi, Kärki sanoo.

Kärjen mukaan pyörätieosuuden toteutus kiikastaa rahoituksen puutteesta.

– Tämän hetken rahoitustilanteessa investointirahan löytäminen on erittäin haasteellista. Ely-keskuksella ei ole 50 prosentin osuutta rahoituksesta ja kunnista vain Uusikaupunki on ennen rakennuskustannusten nousua alustavasti arvioinut saavansa rahoituksen järjestymään.

– Tiesuunnitelman hyväksymiskäsittelykin tyypillisesti nopeutuu niiden hankkeiden osalta, joihin saadaan järjestymään rahoitus. Eli suunnitelmavalmiudesta asia ei kiikasta, hän korostaa.

Laitilan kaupungin tekninen johtaja Mika Raula sanoo, että Laitilan kaupunki on pitänyt esillä pyörätietä. Ongelmaa on kuitenkin rahoituspuolella:

– Aikoinaan, kun rakennettiin kevyenliikenteenväylä Laitilasta Kodjalaan Vexven risteykseen, sovittiin keskustelujen tasolla myös loppuosan rakentamisesta. Tuolloinen hanke toteutettiin poikkeuksellisesti siten, että Laitilan kaupunki vastasi kustannuksista pääosin ilman Ely-keskuksen maksuosuutta. Tuolloin sovittiin, että Laitilan kaupungin ei tarvitse osallistua loppuosuuden rakentamiseen. Kysehän on valtion ylläpitämästä tiestä, joten Ely-keskus vastaisi loppuosan toteutuksen kustannuksista.

Laitilan kaupunki on jo joustanut sopimuksesta, sillä Laitila päätti aiemmin sovitusta poiketen Elyn pyyntöön vastaten 24 933 euron lisämäärärahasta syksyllä 2016 loppuosan suunnittelua varten.

– Ely-keskus ilmoitti vastauksena tähän, että heidän kustannusarviossaan oli virhe ja että Laitilan osuus olisikin 39 924 euroa. Rakentamiskustannusten osuus kaupungin osalta olisi arviolta 415 932 euroa. Myöskään rakentamisaikataulusta ei ollut tietoa. Tässä yhteydessä Laitila ilmoitti, ettei se ole enää mukana hankkeessa. Samalla se edellytti tienpitäjältä kevyenliikenteen väylän toteutusta vedoten liikenneturvallisuuteen, Raula kertaa hankkeen etenemistä.

Pyörätieosuutta on käsitelty Laitilan valtuustossa, kaupunginhallituksessa ja teknisessä lautakunnassa useaan otteeseen vuosina 2016– 2018. Laitilan kaupunki on myös moneen kertaan ilmaissut huolensa tiemerkintäkokeilusta, joka toteutettiin kaupunkeja kuulematta.

– Kokeilun myötä tila pientareella jäi kevyelle liikenteelle olemattomaksi, Raula huomauttaa.

Kärki toteaa, että Ely-keskus ja Laitilan kaupunki ovat tosiaan tehneet sopimuksen 2.2.2011 kevyenliikenteen väylän rakentamisesta Kaupintanhua – Pilkington -välille. Sopimuksen mukaan Laitilan kaupunki on laatinut parantamissuunnitelman ja kaupunki toimii rakennuttajana. Ely-keskus osallistuu toteutuksen kustannuksiin siten, että se maksaa kaupungille 12,5 prosenttia kustannuksista, mukaan lukien suunnitelman laadinnasta aiheutuneet kustannukset. Ely-keskus hakee kustannuksellaan maantietoimituksen ja vastaa sen määräämistä lunastus- ja korvauskustannuksista. Ely-keskus ottaa vastatakseen rakennettavan kevyenliikenteen väylän hoidon ja ylläpidon.

Silloinen kaupunginjohtaja ja nykyinen valtuuston puheenjohtaja Jukka Alkio toteaa, että tärkeintä on nyt keskittyä pyörätien saamiseen.

– Laitilan kaupungin kanta on ollut kaiken aikaa myötäsukainen hankkeelle, mutta ei aivan sellaisella rahoitusosuudella, mitä Ely on esittänyt. Kun kyse on vilkkaasta ja vaarallisesta valtion tiestä, vastuu on valtiolla. Taajama-alueella on ymmärrettävää, että kunta osallistuu rahoitukseen isommalla osuudella.

Hankkeen kustannusarvio paisunut

Kodjala – Kalanti -välin jalankulku- ja pyörätieosuuden kustannusarvio oli alunperin noin 3,8 miljoonaa.

Vuonna 2020 kustannusarvio oli 4,4 miljoonaa ja nyt Ely-keskuksen arvion mukaan hanke maksaisi noin 4,8 miljoonaa euroa.

Uudenkaupungin rahoitusosuus Kodjala – Kalanti -pyörätiestä olisi noin neljä kilometriä.

Uudenkaupungin tekninen johtaja Jari Nikkari sanoo, että Uudessakaupungissa on odotettu hankkeen käynnistymistä.

– Ely-keskus on ilmoittanut, että he eivät hae hankkeelle rahoitusta, jos ei molemmat kaupungit ole mukana rahoittamassa omalla osuudellaan, hän toteaa.

– Poliittista päätöstä hankkeen toteuttamiseen ei Uudessakaupungissakaan vielä ole. Asiaa ei ole viety päätöksentekoon, ennen kuin saadaan varmuus, että Ely hakee rahoitusta.