Kuntalaisia ei kuultu

0

Lounais-Suomen aluehallintovirasto nuhteli Pyhärannan kuntaa hyvin laaja-alaisista hallinnon puutteista. Avi antoi heinäkuun alussa ratkaisunsa peräti seitsemään Pyhärannan kunnasta tehtyyn hallintokanteluun.

Erityisen moitittavana voidaan pitää tapaa, jolla kunta jätti kuulematta kuntalaisten toiveet pitkäksi venyneestä päiväkotihankkeesta. Aville tehdystä kantelusta käy ilmi, että kuntalaiset olivat toistuvasti yhteydessä kuntaan ja vaativat useaan otteeseen keskustelutilaisuuden järjestämistä. Kun sellainen viimein järjestettiin, paikalle saapui kaksi viranhaltijaa, mutta esimerkiksi valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat jättivät tilaisuuden väliin.

Kunta järjesti myös kuntalaiskyselyn, mutta vaikka sen tuloksista keskusteltiin valtuustossa 9.12.2019, avi kiinnitti huomiota siihen, ettei sen tulosta ole kirjattu kunnan virallisiin pöytäkirjoihin. Avi toteaakin, ettei kuntalaisten ja erityisesti palvelujen käyttäjien mielipiteitä ole selvitetty eikä otettu huomioon ennen päätöksentekoa.

Kanteluissa esiin nousseet epäkohdat kertovat lisäksi omaa surullista kieltään siitä syvästä juopasta, joka Pyhärannan päätöksenteossa on vallinnut. Vaikka avin moitteet kohdistuvat edellisen valtuustokauden aikaisiin tapahtumiin, niiden vaikutukset heijastelevat edelleen kunnan päättäjien ilmapiirissä.

Jotta vastaavilta virheiltä vältyttäisiin tulevaisuudessa, Pyhäranta tarvitsee asiantuntevia ja sitoutuneita viranhaltijoita, keskenään keskustelevia päättäjiä ja ennen kaikkea avoimuutta kaikessa päätöksentekoon liittyvässä.

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi