Laitilan keskustaa kehitetään erityisellä hankkeella – Tavoitteena lisätä viihtyisyyttä ja turvallisuutta

1
Laitilan keskustan kehittämishankkeen projektipäällikkö Antti Maantiehinno kertoi suunnitelmista toteuttaa vierellään kulkevalle Vihtorinkadulle hidaskatukokeilu vielä tänä vuonna.

Laitilassa nousi viime valtuustokaudella yli puoluerajojen esiin toive kaupungin keskusta-alueen elinvoimaisuuteen panostamisesta. Asialle painoarvoa antoi myös kaupunki, joka on käynnistänyt useampia samaan aihepiiriin liittyviä toimenpiteitä ja hankkeita, joissa kohteina on esimerkiksi Sirpunpuiston kehittäminen, liikenneturvallisuuden lisääminen sekä pyöräilyn edistäminen.

Keväällä perustettiin keskusta-alueen kehittämiseen tähtäävä erillinen hanke, jolla pyritään kohentamaan erityisesti kaupungin keskustan elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Hanketta vetämään palkattiin huhtikuussa laitilalainen Antti Maantiehinno.

– Laitilan keskustan keittämishanke toimii Ukipoliksen alla, mutta tiiviissä yhteistyössä Laitilan kaupungin kanssa, hän kertoo.

Ukipolis Oy on Vakka-Suomen kuntien eli Laitilan, Kustavin, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan omistama kehittämisorganisaatio, joka palvelee seutukunnan yritys- ja elinkeinotoimintaa monipuolisesti erilaisissa kehitysprojekteissa.

Laitilan torialueen viihtyisyyttä aiotaan lisätä ainakin kukkaistutuksin.

HANKE saa omat toimitilat kaupungin keskustaan Vihtorinkadun varrelle aivan näinä päivinä.

– Paikka on sikäli täydellinen, että olennainen osa tätä hanketta on kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen. Tuohon Vihtorintorin toimitilaan on helppo poiketa ja tulla.

Kuntalaisten kuulemista Maantiehinno on jo tehnytkin paljon, sillä hän on käynyt kertomassa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa hankkeesta monen ikäisille laitilalaisille.

– Haluamme kuulla mahdollisimman paljon laitilalaisten mielipiteitä ja ideoita. Toivomme ihmisten osallistuvan ja innostuvan, mutta emme pelkää kritiikkiäkään, hän lupaa.

Hankkeen puitteissa on tarkoituksena tehdä erilaisia kokeiluja, joista toivotaan kuntalaisten palautetta. Aika näyttää, mitkä kokeilut jäävät elämään Laitilan katukuvaan.

– Toivottavasti ihmiset kertovat rohkeasti ideoistaan ja myös innostuvat asioista, että saadaan syntymään yhdessä tekemisen meininkiä, Maantiehinno kannustaa.

”Olennainen osa tätä hanketta on kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen.”

KOKEILULLA Maantiehinno tarkoittaa sitä, että kaupunkilaisilla on tarkoitus testauttaa erilaisia ideoita.

– Ajatus on, että tehdään jokin muutos ja ihmiset saavat kertoa siitä mielipiteensä. Hankkeen lähtökohta on se, että toteutetaan melko maltillisia toimenpiteitä, jotka eivät vaadi isoja taloudellisia satsauksia.

Hän kuitenkin muistuttaa, että muutos voi olla vaikutuksiltaan tuntuva, vaikka se ei maksaisikaan paljon

– Yksi, mitä katukuvaan aiotaan lisätä, on erilaiset istutukset isoine ruukkuineen.

Vielä syyskesällä on tavoitteena toteuttaa myös Vihtorinkadun hidaskatukokeilu. Sen ajatuksena on kokeilla keinoja, joilla saadaan sekä ajonopeudet alenemaan että viihtyisyyttä lisättyä.

– Suunnitelmissa on esimerkiksi, että Vihtorinkadun runsaasta parkkitilasta nipistetään vähän ja laitetaan muutamaan parkkiruutuun vaikkapa ruohomattoa, penkkejä ja istutuksia.

Lisäksi Vihtorinkadulle on tarkoitus kokeilla pyöräilijöille erotettua ajokaistaa.

” Hankkeen lähtökohta on se, että toteutetaan melko maltillisia toimenpiteitä, jotka eivät vaadi isoja taloudellisia satsauksia.”

KAUPUNKILAISTEN jo antamissa kommenteissa nousee selvästi esiin muutama asia, joita erityisesti toivotaan.

– Muun muassa torin viihtyvyyteen ja yleiseen siisteyteen toivotaan panostamista.

Torin viihtyisyyteen aiotaan satsata esimerkiksi kukkaistutuksilla, joita aikataulusyistä ei vielä täksi kesäksi saatu.

– Yleisestä siisteydestä on viime aikoina puhuttu paljon, joten ei ole yllätys, että se nousee tässäkin esiin.

Antti Maantiehinno korostaa eri-ikäisten laitilalaisten mielipiteiden kuulemisen olevan olennainen osa uudistustyötä.

Maantiehinno sanoo, että moni asia keskustan viihtyisyydenkin näkökulmasta on Laitilassa hyvin.

– Keskustahan on hieno, oikein vehreäkin. Ja toimintaakin siellä järjestetään paljon. Erikseen haluan nostaa esiin, miten hienoa toimintaa Laitilan yrittäjillä ja kyläyhdistyksillä on, Maantiehinno kiittelee.

Maantiehinno peukuttaa ajatukselle, että Laitilan keskustassa asuvat perustaisivat oman kyläyhdistyksen.

TORIALUEEN ja Vihtorinkadun hidaskatukokeilun lisäksi hankkeessa aiotaan toteuttaa ensi vuonna kesäkatukokeilu.

– Ajatuksena on sulkea jokin liikenteellisesti järkevä katuosuus moottoriajoneuvoilta ja järjestää kyseisellä tienpätkällä aktiviteetteja ja toimintaa.

Maantiehinno kertoo saaneensa myös nuorilta ideoita keskustan kehittämisestä.

– Selkeä toive on, että värejä käytettäisiin paljon rohkeammin. Nuoret myös toivovat, että viestintään ja näkyvyyteen panostettaisiin enemmän ja tavoilla, joilla nuoret nykyistä paremmin tavoitetaan.

”Toivottavasti ihmiset kertovat rohkeasti ideoistaan ja innostuvat asioista, että saadaan syntymään yhdessä tekemisen meininkiä.”

Vihtorinkadulla aiotaan toteuttaa hidaskatukokeilu.

TORIALUEEN, kesäkatu- ja hidaskatukokeilujen lisäksi aikeena on satsata keskustan kukkaistutuksiin ja valaistukseen.

– Kun kokeiluja ja uudistuksia tehdään, niin iso merkitys on sillä, miten niihin suhtaudutaan. Tämä vaatii niin asukkaiden, yrittäjien kuin esimerkiksi kaupungin henkilöstön tukea.

Hankkeen tukirunko on keskusta-alueen turvallisuuden, viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisääminen. Maantiehinno näkee ihmisten olevan hankkeen suurin voimavara ja ongelma.

– Ihmisten innostumisella saadaan jo paljon aikaan ja toisaalta moni uudistus stoppaa, jos se kohtaa heti alkumetreillä vastustusta. Toiveena on siis saada rakentavaa palautetta, eli jos ei tykätä, se on ihan ok, mutta toisaalta olisi hienoa, jos tuotaisiin sitten vaihtoehtoisia ideoita.

MAANTIEHINNO rohkaisee miettimään, millaisten muutosten itse kukin ajattelee lisäävän turvallisuutta, elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

– Ja sanon nyt senkin, että jos palveluja toivotaan lisää, niin paljonhan se on kiinni siitäkin, mitä palveluja käytetään.

Maantiehinno näkee yhtenä vaihtoehtona pop-up -yrittäjyyden.

– On aika iso satsaus vaikka perustaa ravintola, mutta vaihtoehtona voi olla sekin, että se toimii vain viikonlopun tai kesäkauden, hän vertaa.

 

Hankkeen toimitilat avataan Vihtorintorille Studio25-liikettä vastapäätä heinäkuun aikana.

 

Keskustan kehittämishanke

  • Painotus elinvoimaisuuden, turvallisuuden ja viihtyvyyden lisäämisessä
  • Kuntalaisten toiveina ollut esimerkiksi torialueen viihtyisyyteen ja yleiseen siisteyteen sekä värikkyyteen panostaminen
  • Kuntalaisilta toivotaan ideoita, mielipiteitä ja toiveita uudistuksista ja toimenpiteistä
  • Suunnitteilla on Vihtorinkadun hidaskatukokeilu vielä tämän vuoden aikana
  • Ensi kesänä on aikeena kokeilla kesäkatuideaa Laitilassakin

1 KOMMENTTI

  1. Keskuskadulle myös penkkejä, iäkkäämmät käyvät kaupassa itse ja välillä kiva levätä penkillä. Samalla voi tavata tuttuja ja vaihtaa kuulumiset…

Kommenttien lisääminen on estetty.