Peiliin katsomisen paikka

0

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa kahdella tavalla. Ensinnäkin liikennesääntöjä sekä -järjestelyjä voidaan tieosuuksilla muuttaa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi nopeusrajoitusten laskemista, väistämisvelvollisuuksien muuttamista tai esimerkiksi pyörätien rakentamista.

Laitilassa päätettiin laskea nopeusrajoitusta kolmeenkymppiin aiempaa laajemmalla alueella keskustassa. Laitilan Sanomien haastattelemat kaupunkilaiset kokivat, ettei rajoituksella ole kielteisiä vaikutuksia heidän liikkumiseensa. Vastauksissa tuotiin kuitenkin esiin se, että nopeusrajoituksilla ei yksinomaan voi parantaa liikenneturvallisuutta vaan ihmisten täytyy olla tarkkana liikenteessä.

Tästä päästäänkin siihen toiseen tapaan parantaa liikenneturvallisuutta. Kyse on liikkujien omista asenteista. Annettuja sääntöjä pitää luonnollisesti noudattaa, mutta sen lisäksi on pidettävä silmät auki ja oltava tarkkana. Liikenteessä on nimittäin myös sellaisia, jotka eivät liikennesääntöjä vielä tunne tai eivät syystä tai toisesta niitä noudata. Lapset voivat yllättäen rynnätä eteen, ja aikuinenkin voi ajatuksissaan astahtaa tielle katsomatta tuleeko autoa. Yliajo-oikeutta ei laki anna kenellekään.

Kokonaan oma lukunsa on suojatie, jonka tärkein tehtävä on taata jalankulkijoille turvallinen tienylityspaikka. Tässä suhteessa olisi monella autoilijalla peiliin katsomisen paikka. Pysähdynkö suojatien eteen? Hidastanko lähestyessäni sitä?

Laitilassa tapahtuu liikenneonnettomuuksia enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Erityisesti laitilalaiset mopoilijat loukkaantuvat onnettomuuksissa useammin kuin muualla Suomessa keskimäärin. Tämä osoittaa, että liikennesäännöistä ja -turvallisuudesta voisi olla aiheellista keskustella kodeissa nykyistä enemmän.

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi