Seutukunnassa käynnistymässä Visit Vakka-Suomi -selvitys

0
Kauppilan Umpipihamuseo on yksi Laitilan matkailuaarteita.

Vakka-Suomessa on seutukunnan kuntien ja yritysten yhteistyönä keskusteltu mahdollisuudesta käynnistää Visit Vakka-Suomi -hanke. Matkailuhankeidean alullepanijana on toiminut Männäisten tori ry.

Tarkoituksena on ennen varsinaista organisoitumista ja toiminnan aloittamista toteuttaa esiselvitys Vakka-Suomen matkailumarkkinoinnista. Selvityksen myötä luotaisiin myös suuntaviivoja hankkeen jatkolle.

”Laitila on päättänyt osallistua hankkeen esiselvitykseen 3 000 euron maksuosuudella.”

ESISELVITYKSEN kustannusten on arvioitu olevan noin 13 500 euroa ja sen on ehdotettu jakautuvan vakkasuomalaiskunnille asukaslukuperusteisesti seuraavasti: Kustavin osuus olisi 1 000 euroa, Pyhärannan, Taivassalon ja Vehmaan kunkin 1 500 euroa, Laitilan osuus puolestaan olisi 3 000 euroa ja Uusikaupunki maksaisi selvityksestä 5 000 euroa.

Laitila on päättänyt osallistua Visit Vakka-Suomi -hankkeen esiselvitykseen sille ehdotetulle 3 000 euron maksuosuudella.