Skeittipuistolle parempi paikka

0

On hyvin valitettavaa, että uutta skeittipuistoa yritetään ujuttaa väkisin käyttötarkoitukseen huonosti soveltuvalle niin pienelle kuin myös ahtaalle puistoalueelle kaupungin tiettyjen viranhaltijoiden sekä päättävien elimien taholta.

Ihmettelen suuresti, miksi juuri tälle ahtaalle viheralueelle pitää ahdata monumentaalisia betonikolosseja ynnä muita rakennelmia, kun parempiakin alueita olisi kaikkien osapuolten näkökulmasta katsottuna tarjolla.

1990-luvun loppupuolella skeittirata sijaitsi jäähallin huoltorakennuksen vieressä Eurantien puolella. Tämän jälkeen rata siirtyi Palmusen alueelle, ja viimeisenä oli vuorossa siirto Valkojärven täyttöalueelle. Ja nyt rataa pitäisi taas siirtää? Miksiköhän skeittirataa pitää ylipäätään siirtää eri paikkoihin niin usein? Ovatko kenties nuoret skeittailijat saaneet jokaisella kerralla tahtonsa läpi, kun vanha radan sijainti on alkanut niin sanotusti ”nyppimään”? Vai mistä kummasta on kyse?

Jos – ja kun – skeittailualueen sijaintia pitää kuitenkin taas kerran muuttaa, suotavaa olisikin, että operaatio toteutettaisiin tällä kerralla niin sanotusti kaukokatseisempaa suunnitelmaa noudattaen.

Esimerkkinä monitoimihallin avara piha-alue soveltuisi mitä mainioimmin skeittipuiston uudeksi sijoituspaikaksi. Sijainti olisi lähellä kouluja, saavutettavuus olisi liikenteellisesti mitä mainioin, tilaa löytyy runsaasti, lehtiä varistavia jalopuita ei tarvitse kaataa ja tarvittaessa kameravalvontaakin voisi hyödyntää alueen valvonnassa. Lisäksi alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta, joka voisi häiriintyä lautailusta aiheutuvista häiritsevistä äänistä sekä mahdollisesta ajoittaisesta nuorison aiheuttamasta melusta.

Vastaavia oheiset kriteerit täyttäviä sijoituspaikkoja löytyy toki muualtakin. Ehkä kuitenkin monitoimihallin piha-alue on niistä kiistattomasti parhain. Muutamia vaihtoehtoisia paikkoja olisivat esimerkiksi juuri Valkojärven kentän alue, tenniskentän alue Matikan pururadan läheisyydessä sekä Palmusen kentän alue.

Yhteisenä piirteenä näillä alueilla on, että niille sijoitettuna skeittiparkin haitat niin sivullisille kuin ympäröivälle miljööllekin ovat olemattomat verrattuna nykyiseen ehdotettuun sijoituspaikkaan Koulutien viereiselle viheralueelle.

Must-have ja FOMO

(fear of missing out)