Joustoa vapaitten pitämiseen

0

Elokuun alusta tuli voimaan perhevapaauudistus. Uudistuksen tavoitteena on, että vanhempainvapaat ja hoitovastuu jakautuvat aiempaa tasaisemmin vanhempien kesken.

Jatkossa äideillä on vain 40 päivää enemmän lakisääteistä vapaata kuin iseillä. Äidit saavat raskausvapaata, joka alkaa ennen lapsen syntymää. Vanhempainvapaa on tarkoitettu vauvan hoitamiseen. Kela maksaa vanhempainrahaa kaikkiaan 320 arkipäivältä. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, päivät jaetaan tasan kummankin vanhemman kesken. Toinen vanhempi voi kuitenkin luovuttaa osan vanhempainrahapäivistä toiselle. Uudistus tuo perheille valinnanvapautta ja joustoja vapaiden pitämiseen. Lakiuudistus vastaa perheitten toiveisiin.

Perhevapaauudistus on saanut mediassa paljon näkyvyyttä. Muutos onkin suuri ja sen tavoitteena on muuttaa asenteita niin, että vanhemmat ovat keskenään yhä tasa-arvoisempia kasvattajia. Tästä hyötyvät niin perheet, lapset kuin naisvaltaiset yrityksetkin, kun vapaat jakaantuvatkin molemmille vanhemmille.

Elokuun alusta tuli voimaan myös toinen merkittävä uudistus. Osana perhevapaauudistusta työelämässä olevilla on nyt mahdollisuus myös viiden päivän palkattomaan omaishoitovapaaseen sairaan läheisen auttamiseksi. Uusi omaishoitovapaa on suuri helpotus niille monille, jotka huolehtivat myös ikääntyneistä vanhemmistaan. Kun vanhukset asuvat yhä pidempään kotona, he tarvitsevat yhä enemmän lastensa tai muiden läheistensä apua. Tämä uudistus antaa siihen mahdollisuuden.

Uusi lakipaketti helpottaa perheitten arkea ja tuo työelämään lisää inhimillisyyttä. Tämä on hyvä alku, mutta muitakin uudistuksia tarvitaan, jotta myös iäkkäät saavat riittävästi tukea ja apua.

Teija Uitto