Kaupunki vastasi skeittipuisto-valitukseen – Ei voida olettaa, että keskustassa on hiljaista

0
Skeittipuisto sijoittuisi tälle alueelle, Koulutien varteen. Naapurustosta on esitetty, että ruohikosta tehtäisiin vähähoitoinen niitty.

Turun hallinto-oikeus on pyytänyt Laitilan kaupungilta lausuntoa skeittipuistosta tehtyyn valitukseen. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti lausunnosta keskiviikkoiltana.

Lautakunta muistuttaa lausunnossaan, että skeittipuisto-aloite on tullut nuorilta lokakuussa 2019 nuorten kuulemistilaisuudessa. Skeittipuiston sijaintia lausunnossa perustellaan niin, että saavutettavuuden vuoksi skeittipuistolle on haluttu mahdollisimman keskeinen paikka ja monien vertailujen jälkeen tämä sijainti valikoitui parhaaksi.

Lautakunta huomauttaa lausunnossaan, että sivistysvaliokunta on suhtautunut hankkeeseen myönteisesti ja skeittipuistosta on järjestetty suunnittelukilpailu. Voittajan selvittyä sivistysjohtaja on tehnyt myös viranhaltijapäätöksen suunnitelmien tilaamisesta ja vapaa-aikapäällikkö toimenpidelupahakemuksen. Hankkeeseen on varauduttu myös tämän vuoden talousarviossa.

Hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa huomautetaan juuri skeittipuiston sijoituspaikasta, kuten myös aiemmin tehdyissä oikaisuvaatimuksissa. Skeittipuistoa sinällään ei vastusteta. Skeittipuisto rajautuu kevyen liikenteen väylään, jonka takana on kerrostaloasutusta. Lisäksi lähistöllä on pientaloja, joiden pihapiiriin äänet skeittipuistosta kantautuvat.

Valituksessa pyydetään hallinto-oikeutta selvittämään, onko vapaa-aikapäälliköllä oikeus toimenpidelupahakemuksen tekemiseen ilman sivistysvaliokunnan päätöstä paikasta. Valittajat tulkitsevat, että sivistysvaliokunta on käsitellyt hanketta vain periaatteellisella tasolla, yksilöityä päätöstä skeittipuiston paikasta ei ole tehty.

– Mielestämme talousarviossa hankkeeseen myönnetty 100 000 euron määräraha ei ole rakentamispäätös, eikä oikeuta yksittäistä viranhaltijaa päättämään kohteen sijoituspaikkaa, valittajat huomauttavat.

Lisäksi valituksessa huomautetaan puutteellisista asiakirjoista, joihin Aluehallintovirastokin on ottanut kantaa kesäkuussa epäämällä valtionavustushakemuksen.

Valittajien mielestä skeittipuiston toimenpideluvan käsittely rakennus- ja ympäristölautakunnassa on rikkonut myös lakia asiakirjojen julkisuudesta, kun lautakunnan esityslistan liitteinä olleet oikaisuvaatimukset, kuulemiset ja huomautukset oli määritelty salassa pidettäviksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että päätös on syntynyt maankäyttö- ja rakennuslain sekä kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Naapurustossa on pelätty, että skeittipuisto aiheuttaa naapurikiinteistöille arvon alennusta. Tämän lautakunta kiistää ja toteaa, että ostajana voi olla lapsiperhe, jotka arvostavat koulujen läheisyyttä ja liikunnallista ympäristöä.

Naapuruston kuulemisissa ja oikaisuvaatimuksissa on esitetty myös, että skeittipuisto aiheuttaa häiriötä ympäristölleen. Tähän rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa lausunnossaan, että “harrastajien paikallaolosta johtuvaa häiriötä tietysti tulee, kuten kaikesta lasten ja nuorten harrastustoiminnasta. Suunnitellun skeittiparkin paikka on kunnan keskustaajaman keskellä. Ei voida olettaa, että keskellä kaupunkia olisi hiljaista, eikä lasten ääniä kuuluisi.”

Lisäksi lautakunta toteaa, että myönnetty määräraha ei ole rakentamispäätös, mutta määräraha on myönnetty vasta suunnittelukilpailutuksen jälkeen.

 

“Naapureita ei ole otettu vakavasti”

Skeittipuistosta on jätetty kaupungille useita oikaisuvaatimuksia. Lisäksi neljä kuntalaista on tehnyt hankkeesta ja sen käsittelystä valituksen Turun hallinto-oikeudelle. Tätä valitusta on käsitelty rakennus- ja ympäristölautakunnassa tällä viikolla. Oikaisuvaatimuksiin on vastattu jo aiemmin, mutta kaupunki ei ole oikaisuvaatimuksia julkistanut.

Oikaisuvaatimukset ja myös valitus hallinto-oikeudelle toimitettiin tällä viikolla Laitilan Sanomien toimitukselle. Toimitukseen otti yhteyttä myös kaksi naapuria, jotka toivovat, että myös heidän äänensä tulisi vihdoin kuuluviin.

– Kaupunki on kuullut naapureita, mutta ei kuunnellut, toinen soittajista kiteyttää.

Myös toukokuussa jätetyssä oikaisuvaatimuksessa todetaan, että “naapurien kuulemisessa esille tulleita huomautuksia ei ole otettu vakavasti”.

Eniten naapurustoa harmittaa, että skeittipuisto rakennettaisiin rauhallisen idyllin keskelle. Naapurit pelkäävät, että skeittipuistoon kerääntyvät nuoret aiheuttaisivat häiriöitä ja ilkivaltaa.

– Suunniteltu skeittipuisto lisää rauhallisen alueen liikennettä (mopot ja mopoautot), melua, roskaamista, turvattomuutta ja ilkivallan mahdollisuutta. Suunnitelmiin ei kuulu wc-tiloja, joten tarpeiden teko naapurien tonteille on todennäköistä. Hanke on omiaan alentamaan naapurikiinteistöjen arvoa, yhdessä oikaisuvaatimuksessa todetaan.

Oikaisuvaatimuksessa ehdotetaan, että paikasta tehtäisiin luonnonniitty.

– Toivomme myös, että Koulutien reunassa olevat viisi lähimaisemalle leimaa antavaa kookasta puuta jätetään kaatamatta.

Myös toisessa oikaisuvaatimuksessa huomautetaan, että varttuneitten erikoislajisten puitten kaato keskellä kirkonkylää heikentäisi lähimaisemaa huomattavasti.

Kolmannessa oikaisuvaatimuksessa huomautetaan, että osa huomautuksen tehneistä kiinteistöistä on osakaavoilla suojeltua mäkitupalaisasutusta, jota joskus on verrattu arvoltaan esimerkiksi Tampereen Pispalaan.

– Kysyä sopiikin, vaarantaako betonisen rakennelman sijoittaminen puisen asutuksen viereen suojelun toteutumisen ja koko kaavoituksen.

Oikaisuvaatimuksessa esitetään, että skeittipuisto sijoitettaisiin Varppeen päiväkodin läheisyyteen tai Finnlamex-hallin alueelle.

Toisessa oikaisuvaatimuksessa paikkaehdotuksia on vielä enemmän: Urheilutien ja Eurantien kulmaus lukion takana, Tuunantien alku Jääkukon vieressä, Eurantien varrella Varppeen koulun hiekkakentän toisessa laidassa, Eurantien varrella Kappelinmäen koulupihojen vieressä, paloaseman takapiha Vallesmannintien varressa tai Koulutien ja Koulukujan kulmaus.