Koulumatkaopasta päivitettiin – Sivistysvaliokunnalla mahdollisuus erikseen arvioida koulumatkojen vaarallisuutta

0
Arkistokuva: Riitta Salmi

Laitilan sivistysvaliokunta päivitti Laitilan koulukuljetusoppaan, joka on edellisen kerran uudistettu vuonna 2009. Sivistystoimenjohtaja Susanne Laaksosen mukaan opasta lähinnä tarkennettiin eikä se pidä sisällään suuria muutoksia aiempaan verrattuna. Esimerkiksi kilometrirajat säilyivät ennallaan.

Petovaarakuljetuksia koskevaa kohtaa tarkennettiin siten, että petovaarakuljetusta ei tarjota taajama-alueella, kokonaan valaistulle koulumatkalle tai sellaisille oppilaille, joilla on alle 1,5 kilometrin koulumatka.

– Aiemmassa ohjeistuksessa puhuttiin kyläalueesta, joka on ollut vähän epätäsmällinen ilmaisu, Laaksonen kertoo.

Lisäksi koulumatkan vaarallisuutta arvioitaessa on sivistysvaliokunnan mahdollisuus päättää myös erikseen joistakin vaarallisista koulumatkaosuuksista.

– Ohjelma, jota matkojen vaarallisuutta arvioitaessa käytetään, ei välttämättä ole täysin tarkka pienemmillä teillä.