Kunnon skeittirata kunnon paikalle

0
Joutsan rata on sijoitettu muiden nuorisotilojen yhteyteen.

Skeittailu on taas muotia ja uusia skeittiratoja on rakennettu viime vuosina ympäri maata. Yksi vanhimmista, vuonna 2018 valmistunut, edelleen hyvässä kunnossa, on Joutsan pumptrack-rata, jota pidetään esimerkillisenä. Radalla voi skuuttailla eli ajaa potkulaudalla, skeittailla eli ajaa rullalaudalla, luistella rullaluistimilla ja taitopyöräillä.

Skeittiradan rakentaminen on kallista, vähintään useiden kymmenien tuhansien eurojen arvoista rajoitettunakin, ja siksi se on suunniteltava huolella. Joutsassa rata on pohjustettu betoniperustuksilla, ratareitit on päällystetty viimeistellyllä asfaltilla ja väleissä on heinänurmipeitteisiä maamassoja, jotka pystyvät vastaanottamaan sadeveden. Kallistukset ja notkot on rakennettava niin, ettei vesi jää niihin makaamaan.

Sopivat vauhtiradat on arvioitava tarkoin. Asiantunteva rakentaja siis tarvitaan.

Kallis laitos kannattaa tehdä kerralla kunnolla. Joutsan rata-alue kattaa noin 1000 neliömetriä. Joutsan asukasluku on noin 4500 ja Laitilan 8500.

Vauhdikas harrastus vaatii turvallisuuden huomioonottamista jo suojavarusteiden osalta. Tavallisten mustelmien ja kolhujen lisäksi sattuu radalla kuitenkin välillä onnettomuuksia, joissa aikuisten apu on tarpeen, ja siksi lähellä tarvitaan auki olevia toimintoja. Joutsan rata on sijoitettu muiden nuorisotilojen yhteyteen, joissa on myös iltatoimintaa: erilaisia kerhotiloja, bändi- ym. harrastustiloja, joissa on myös aikuisia paikalla. Ja hotelli helpotus!

Skeittirata voi olla myös hauskannäköinen – joillakin radoilla asfalttia on koristeltu nuorison itsensä tekemillä graffiteilla, tietysti sellaisin värein, jotka eivät liukasta rataa, ja sellaisin kuvioin, jotka eivät vie ajajaa harhaan.

Skeittirataa hoidetaan säännöllisesti, kuten puistokäytäviä; kaupungin on puhdistettava asfaltti roskista ja leikattava ruoho. Siksi radat sijoitetaan puuttomille tai havupuualueille.

Skeittaaminen aiheuttaa melua, jota tuotetaan vapaa-aikana. Keskustaan ei tarvita lisämelua, varsinkaan vielä rauhallisille alueille. Vaikka ratamelua voidaan lisäkustannuksin vaimentaa erityisrakenteilla, melutaso pysyy lähiympäristöä rasittavana. Ja täytyyhän vauhdissa vähän huutaakin! Joutsan rata on sijoitettu valtatien varteen, josta joka tapauksessa tulee liikennemelua, ja kauas asutuksesta.

Sijaintia arvioidaan myös saavutettavuuden kannalta. On toivottavaa, että radalle tullaan lihasvoimin. Nuorisoa innostaa kuitenkin myös mopoilu lähimatkoillakin, joten radan täytyy sijaita moottoriliikenneväylän varrella niin, ettei pihakatuja rasiteta asiattomalla liikenteellä.

Nuoruus ja kapinallisuus! Huomattavat nuorisokohteet keräävät myös asiaankuulumatonta joukkoa. Kaikkiin Laitilan aikaisempiin skeittiparkkeihin ja niiden ympäristöön on kohdistunut roskaamista, ilkivaltaa ja häiriökäytöstä. Ohjeet ja kiellot eivät valvomatta toteudu. Paras keino välttää lieveilmiöitä on sijoittaa rata julkiseen, avoimeen paikkaan nuorisotilojen läheisyyteen.

Kaupunkilaisten omin varoin rakennettavan laitoksen on tarkoitus tuottaa hyvinvointia kaikille ja parantaa Laitilan houkuttelevuutta asuinpaikkana. Hutiloimatta ja käärmettä pyssyyn ajamatta voidaan päästä tilanteeseen, jossa Joutsan radan ohjetaulun alku- ja loppulause toteutuu: Pidä hauskaa!

Ilo kaikkia elätelköön!