Lähitapiola Länsi-Suomi lahjoitti Turun yliopistolle 100 000 euroa

0
Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund (vas.), Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön johtaja Kirsi Liikamaa, Lähitapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula, Porin yliopistokeskuksen yritysyhteistyöohjelman projektijohtaja Katariina Yrjönkoski ja Lähitapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Minna Metsälä seisoivat lahjoitusplakaattien kanssa Porin yliopistokeskuksen edessä.

Lähitapiola Länsi-Suomi lahjoitti Turun yliopistolle 100 000 euroa. Lahjoituksella yhtiö haluaa kasvattaa toimialueensa elinvoimaa ja panostaa maailmanlaajuisen haasteiden ratkaisemiseen tutkitulla tiedolla. Valtion vastinraha tulee vielä kasvattamaan yliopiston saamaa lahjoitussummaa.

Lähitapiola Länsi-Suomi on tehnyt kuluvan vuoden suurimman lahjoituksensa Turun yliopistolle. Lahjoitus kohdennetaan kauppatieteisiin, joita on mahdollista opiskella myös Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä.

– Olemme asiakkaidemme omistama paikallinen yhtiö, jonka toimialueella asuu lähes neljännesmiljoona ihmistä. Lahjoituksella haluamme tukea heidän mahdollisuuksiaan yliopistotasoiseen koulutukseen kotiseudulla. Samalla tuemme yliopiston tutkimustyötä, jonka avulla tullaan ratkaisemaan nykypäivän ja tulevaisuuden globaalit haasteet, kertoo Lähitapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula.

Lähitapiola Länsi-Suomi teki lahjoituksen Turun yliopiston vastinrahakampanjan aikana, ja se oikeuttaa valtion vastinrahaan. Vastinrahakampanjassa valtio myöntää tietyn summan jokaista yliopiston lahjoitusaikana saamaa lahjoituseuroa vastaan. Tarkka vastinrahan määrä selviää myöhemmin.

Lahjoitus tehtiin yhtä aikaa Lähitapiola Pirkanmaan kanssa, joka lahjoitti 100 000 euroa Tampereen yliopiston kauppatieteille. Kauppatieteiden koulutus ja tutkimus kuuluu Tampereen yliopistossa Johtamisen ja talouden tiedekuntaan, joka toimii alueellisesti Tampereen lisäksi Porin yliopistokeskuksessa.

Aiempina vuosina Lähitapiola Länsi-Suomi on lahjoittanut varoja muun muassa Turun yliopiston automaatiotekniikan professuuriin, Rauman opettajankoulutuslaitokselle ja Satakunnan ammattikorkeakoululle.