Seorakunna näkökulmast: Nimikkolähetit vierailevat Laitilassa

0
Päivi, Hiroaki ja Essai siunattiin uudelle työkaudelle 3. heinäkuuta.

Laitilan seurakunnan nimikkolähetit Hiroaki ja Päivi Yoshimura vierailevat ensi tiistaina Laitilassa ja kertovat työstään Japanissa. He vastaavat Tokiossa olevan Suomi-kirkon toiminnasta.

Kirkossa toimii japanilainen seurakunta, jonka keskeinen tapahtuma on sunnuntain jumalanpalvelus. Kirkolla järjestetään monenlaista muutakin toimintaa, jolla pyritään tavoittamaan uusia ihmisiä. Englannin ja suomen kielen piirit, ruoka- ja käsityöpiirit sekä erilaiset tapahtumat kutsuvat kirkolle japanilaisia. Näissä kohtaamisissa japanilaisten kanssa voidaan kertoa kristinuskon perussanomaa Jeesuksesta.

Pääkaupunki Tokio suuralueineen on maailman suurin metropolialue yli 30 miljoonalla asukkaallaan. Koulutustaso on korkea ja maa on teknologian edelläkävijä, mutta taloudellisella menestyksellä on ollut myös hintansa.

Kilpailuyhteiskunnan paineessa pahoinvointi lisääntyy jatkuvasti. Yksinäisyys ja sosiaaliset ongelmat ovat läsnä niin nuorten kuin vanhustenkin elämässä. Epäonnistuminen tai arvostetun aseman menettäminen aiheuttavat syrjäytymistä.

Maan uskonnolliset perinteet ovat shintolaisuudessa. Shintolaisuudeksi katsotaan ne Japanin alkuperäiset uskomukset ja uskonnolliset tavat, jotka eivät ole Japanin ulkopuolelta saapuneita.

Jumaluuden katsotaan olevan läsnä kaikkialla luonnossa. Jumaluuden ja ihmisenkin raja on häilyvä, sillä ihmisen uskotaan muuttuvan kuoleman jälkeen kunnioitetuksi hengeksi, jolle uhrataan ja jonka uskotaan auttavan omaisiaan menestykseen ja onneen. Arkielämässä shintolaisuus ilmenee juuri henkien palvontana ja siinä kotialttari on keskeisessä asemassa.

Japanissa eri uskonnot ovat vaikuttaneet toisiinsa ja monet japanilaiset ovat moniuskoisia. Shintolaisuutta sovelletaan eri tarkoituksiin.

Esimerkiksi avioituminen voi tapahtua shintolaisittain, mutta hautaus buddhalaisin menoin kuten viime kuussa murhatun entisen pääministerin Shinzō Aben hautaus. Shintolaisuus on vahvasti sidoksissa japanilaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Tähän ympäristöön Hiroaki ja Päivi haluavat tuoda sanoman toisenlaisesta todellisuudesta. Ihminen on arvokas riippumatta hänen menestyksestään tai asemastaan. Lähetystyön kautta japanilaisille kerrotaan kristinuskon keskuksesta, mahdollisuudesta löytää pelastus ja anteeksiantamus Jeesuksessa Kristuksessa ja Jumalan lahjoittama rauha ja ilo iankaikkisen elämän toivossa.

Hiroakin ja Päivin perheeseen kuuluvat myös lapset Essai, joka käy japanilaista koulua, ja Johanna, joka opiskelee Suomessa.

Hiroaki ja Päivi Yoshimura vierailevat Laitilan Kirkkokodilla tiistaina 16.8. kello 18.00

Kirjoittaja: Seppo Suopajärvi