Jalankulkijoiden loukkaantumisista valtaosa tapahtuu suojateillä

0
Koulujen aloituspäivänä Laitilan puolivakinainen palokunta sekä Laitilan Jyskeen yleisurheilujaosto olivat turvaamassa lasten koulumatkaa ympäri koulualuetta ja keskustaa. Kuva: Jenna Westerlund

Jenna Westerlund, Solina Saarikoski

Keskustelu liikenneturvallisuudesta nousee pinnalle perinteisesti syksyisin, jolloin koulutaival alkaa ja pienet oppilaat opettelevat kulkemaan ensimmäistä kertaa yksin liikenteessä. Liikenneturvallisuus on puhuttanut viime aikoina yleisemminkin, Laitilassa on käyty vilkasta ja värikästä keskustelua esimerkiksi koulukeskuksen alueen liikenneturvallisuudesta ja -käyttäytymisestä sekä siitä, millä tavoin oppilaat koulumatkojaan taittavat ja miten alueen turvallisuutta tulisi kohentaa.

Liikenneturvallisuus – ja erityisesti suojatieturvallisuus – on puhuttanut valtakunnassa isomminkin. Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin tässä kuussa, että Helsingin kaupunki aikoo parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta muuttamalla osan suojateistä ylityspaikoiksi eli siirtää väistämisvelvollisuuden autoilijalta kävellen kulkeville.

Laitilan Sanomiin yhteyttä ottanut kaupunkilainen purki huoltaan paikallisesta liikenneturvallisuudesta erityisesti suojateillä. Väistämisvelvollisuudet suojateillä ovatkin yleisempi puheenaihe, sillä asiaan liittyy paljon väärinymmärryksiä ja tietämättömyyttä.

Jalankulkijan asema suojatiellä on vahva: kaikkien ajoneuvojen tulee nimittäin turvata kävellen liikkuvalle esteetön kulku. Myös esimerkiksi pyörää taluttava on jalankulkija. Valitettavasti suojatie on usein vaaran paikka: vuosina 2015–2019 taajamissa tapahtuneista jalankulkijan kuolemaan johtaneista onnettomuuksista yli 40 prosenttia tapahtui suojateillä.

Pari vuotta sitten voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukaan pyörällä saa ajaa suojatiellä, mutta samanlaista asemaa pyöräilijällä ei tällöinkään ole kuin jalankulkijalla. Ellei väistämisvelvollisuutta ole osoitettu liikennemerkein, ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä ajoradan liikennettä. Poikkeus sääntöön on se, että kääntyvän ajoneuvon on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää pyöräilijää.

Katujen ja Laitilan kaupungin yleisten alueiden työpäällikkö Pekka Mäki-Tasku nostaakin esiin melko yleisen tilanteen, jossa pyöräilijä ajaa suojatiellä auton eteen. Tällöin pyöräilijä on vastuussa sekä itsestään että auton lommoista. Pyöräilijä on liikenteessä ajoneuvon kuljettaja ja pyöräilijää koskevat suurelta osin samat säännöt kuin autoilijaa.

– Pyöräilijälle on uuden, 1.6.2020 voimaan tulleen, tieliikennelain mukaisia etuajo-oikeuden antavia ajoradan ylityspaikkoja Laitilassa vain harvoissa kohdissa.

Mäki-Tasku ajaa tähän kuitenkin muutosta, sillä hän aikoo tehdä tekniselle valiokunnalle syyskuussa esityksen, jonka myötä suosituimmat kevyenliikenteen reitit muuttuisivat etuajo-oikeutetuiksi. Tällöin kävelijöiden asema pysyy nykyisellään, mutta esimerkiksi pyöräilijöiden ja sähköpotkulautailijoiden asema vahvistuisi.

– Merkintä on muuten sama, kuin esimerkiksi Kaukolantien varrella, jossa valtio on tienpitäjä ja on päätynyt selkeään logiikkaan. Tämä esitys myötävaikuttaa Laitilassa vireillä olevaa kävelyn ja pyöräilyn edistämishanketta.

Laitilassa on Mäki-Taskun mukaan selkeitä vaaranpaikkoja.

– Yksi vaaranpaikoista on Hannuksentiellä, jossa pensasaitojen välistä tuleva kevyenliikenteen reitti on ilman suojatiemerkkejä ja suojatien maalausta. Suurin vaara yleisesti lienee kuitenkin suojateiden ja pyöräteiden jatkeiden käyttöön liittyen.

Laitilan sivistysjohtaja Susanne Laaksosen mukaan kouluissa ja varhaiskasvatuksessa opetetaan lapsia ja nuoria turvalliseen liikennekäyttäytymiseen. Ensisijaisesti vastuu on kuitenkin huoltajilla, joiden tulee huolehtia liikennesääntöjen opettamisesta sekä tarpeen tullen kulkea mukana koulumatka niin kauan, kunnes tämä itse oppii kulkemaan ja huomioimaan liikennettä.

Ajoneuvolla annettava esteetön kulku jalankulkijalle

  • Tieliikennelain mukaan ajoneuvolla – autoilija, pyöräilijä, sähköpotkulautailija – ajettaessa on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai joka valmistautuu menemään suojatielle.
  • Myös esimerkiksi polkupyörää taluttava henkilö katsotaan jalankulkijaksi.
  • Pyöräilijä voi ylittää ajoradan suojatietä pitkin ajaen, mutta samanlaista asemaa pyöräilijällä ei tällöinkään ole kuin jalankulkijalla.
  • Ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä suojatielle ajaessaan ajoradan liikennettä, ellei muuta väistämisvelvollisuutta ole osoitettu liikennemerkein. Poikkeus on, että kääntyvä ajoneuvo väistää aina risteävää tietä ylittävää pyöräilijää.
  • Suojatiellä ajavien pyöräilijöiden tai vaikkapa sähköpotkulautailijoiden tulee aina antaa esteetön kulku kävelijöille.
  • Mikäli ajoneuvojen välinen väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkillä, kuten esimerkiksi kärkikolmiolla, silloin ne määrittävät väistämisvelvollisuuden.
  • Vuosina 2019–2021 jalankulkijan loukkaantumiseen johtaneista onnettomuuksista yhdeksän kymmenestä tapahtui suojatiellä.Faktan lähde: poliisi.fi , liikenneturva.fi