Entisen seurakuntalon alueelle mahdollisesti asumis- ja liiketoimintaa

0
Entisen seurakuntatalon alueelle tehdään parhaillaan uutta asemakaavaa.

Laitilan kaupunki on aloittanut Pappilan alueen asemakaavan muutostyöt, jonka tavoitteena on mahdollistaa alueelle asumista ja liiketoimintaa. Työ ajoittuu ajanjaksolle 29.7.2022–31.10.2022.

Noin kahden hehtaarin alue käsittää pappilarakennuksen ja sen pihan ja puutarhan sekä entisen seurakuntatalon ja siihen liittyvän katu- ja autopaikoitusalueen.

Kaavamuutos pyrkii eheyttämään ja tiivistämään Laitilan kaupunkikuvaa puretun seurakuntatalon alueella.

Työhön on ryhdytty maanomistajan eli seurakunnan aloitteesta. Seurakunnan tavoitteena on, että pappilalle osoitetaan kaavoituksella oma tonttinsa, mikä edesauttaa rakennuksen säilymistä.

Kaavan valmistelu on nyt käynnissä ja sen on määrä alustavan aikataulun mukaan edetä päätöksentekoon joulukuussa.

Lähde: Laitilan kaupunki, Pappilan alueen asemakaavamuutos: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.