Hidaskatukokeilu tarkoitus toteuttaa keskustassa keväällä – Kulisseissa hankkeesta käydään vääntöä

0
Keskustan kehittämishanketta vetävä Antti Maantiehinno on teipannut Vihtorinkadun varrella sijaitsevien toimitilojen ikkunoihin saamiaan kehitysideoita.

Laitilan keskustassa on tarkoitus toteuttaa hidaskatukokeilu ensi kevät–kesän aikana. Suunnitelmat sen toteuttamiseksi ovat edenneet pitkälle, sillä alkujaan kokeilu oli tarkoitus toteuttaa syys–lokakuussa.

Hidaskatukokeilu on tarkoitus toteuttaa Vihtorinkadulla Kirkkotien ja Keskuskadun välillä.

Hidaskatukokeilu on nimensä mukaisesti kokeilu, kestoltaan noin kuukauden mittainen.

– Kokeilu on osa isompaa kehityshanketta, jossa kartoitetaan keinoja parantaa Laitilan ydinkeskustan viihtyvyyttä, turvallisuutta ja elinvoimaisuutta, kertoo hankkeen vetäjä Antti Maantiehinno.

Hankkeelle on saatu Leader Ravakalta 70 prosentin rahoitusosuus. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 70 000 euroa.

OLENNAINEN osa hidaskatukokeilua on siitä saatava palaute.

– Tarkoitus on saada kokemuksia ja mielipiteitä siitä, mikä toimii ja mikä ei. Yleisesti toivomme laajempaakin keskustelua siitä, mikä ihmisten mielestä lisää turvallisuutta, viihtyisyyttä ja elinvoimaa, Maantiehinno kuvaa.

Se ainakin on varmaa, että ellei mitään kokeilla, ei mitään uutta voi saada.

Laitilan keskustan keittämishanke toimii Vakka-Suomen kuntien omistaman kehittämisorganisaatio Ukipoliksen alla, mutta hyvin tiiviissä yhteistyössä Laitilan kaupungin kanssa.

HANKKEEN puitteissa on tarkoitus toteuttaa muitakin yksittäisiä toimia ja kokeiluja. Tarkoituksena on tehdä esimerkiksi istutuskokeiluja sekä kehittää torialuetta. Hidaskatukokeilu on ensimmäinen isompi kokonaisuus, toinen on ensi kesäksi suunniteltu kävelykatukokeilu.

Maantiehinno kertoo, että hidaskatukokeilun suunnittelu on lähtenyt kaupungin toiveesta liikkeelle.

– Sitä on suunniteltu kaupungin omien työntekijöiden kanssa ja se liittyy Laitilassa aiemmin tehtyyn kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaan.

SUUNNITELMAT hidaskatukokeilussa toteutettavista toimenpiteistä ovat hioutuneet yhteistyössä WSP Finlandin kanssa. Suunnittelutyön tekijä valittiin kilpailutuksen kautta.

– Heillä on tämän alan osaamista ja WSP myös jalkautui Laitilaan eli kävellen kulkien on liikenneturvallisuuden näkökulmasta havainnoitu sekä vaaran paikat että kehittämiskohteet, joihin kaupungin tulisi joka tapauksessa kiinnittää huomiota ja tehdä turvallisuutta edistäviä ratkaisuja.

Matkan varrella palautteen pohjalta suunnitelmia on muutettu.

– Tavoitteena on huomioida eri kohderyhmien tarpeet ja toiveet. Esimerkiksi tämänhetkisten suunnitelmien mukaan yhtäkään kadun parkkipaikkaa ei poisteta käytöstä, vaikka ensimmäisissä suunnitelmissa muutama parkkiruutu oli varattu istutusastioille tai penkeille.

Nyt esimerkiksi penkit ja istutusruukut on tarkoitus sijoittaa kevyen liikenteen väylälle.

LAITILASSA on noussut esiin huoli liikenneturvallisuudesta, jonka lisäämiseksi on toivottu toimenpiteitä ja sellaisia on myös jo tehty. Yksi näkyvä toimenpide on se, että keskustassa nopeusrajoitus on laajoilla alueilla laskettu 30 kilometriin tunnissa.

– Erilaisin tavoin voidaan vaikuttaa siihen, että nopeudet pysyvät tässä. Tiedetään, että töyssyjen ja ajoradan kavennusten tavoin esimerkiksi kadun ilme hidastaa nopeuksia, Maantiehinno muistuttaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa Vihtorinkadun hidaskatukokeilun toimenpiteet, tekninen valiokunta otti hallituksen jo hyväksymän hankkeen yllättäen elokuussa käsittelyyn ja päätti, ettei sitä suunnitellussa muodossa toteuteta.

KAUPUNGIN keskusta-alueen kehittämishanketta vetävällä Antti Maantiehinnolla on yksi erityinen toive:

– Olen itse jutellut hankkeesta lähes 200 ihmisen kanssa ja saanut paljon palautetta. Nyt on selvinnyt, että viime viikkoina on käyty myös vilkasta poliittista keskustelua ja itse olisin toivonut, että myös tähän keskusteluun minut olisi otettu mukaan.

Maantiehinno on koko hankkeen aikana korostanut kaikenlaisen – kriittisenkin – keskustelun tärkeyttä.

– Tietenkin se herättää monenlaisia mielipiteitä, kun tuttuja maisemia muutetaan, vaikka väliaikaisestikin, hän ymmärtää.

Valiokunta torppasi hallituksen hyväksymän hankkeen: “Joku muu katuosuus olisi parempi”

Kaupunginhallitus hyväksyi vuosi sitten kesäkuussa suunnitelman hidaskatuhankkeen toteuttamisesta ja tämän vuoden kesäkuussa hallitus hyväksyi hankkeen senhetkiset suunnitelmat.

Jonkinlaisena yllätyksenä voidaan pitää sitä, että viime kuussa hidaskatukokeilu päätyi tekniseen valiokuntaan, joka ei antanut vain lausuntoaan hankkeesta, vaan päätti, ettei hidaskatukokeilua toteuteta esitetyssä muodossa.

Kun kaupunginhallitus syyskuun alussa päätti siirtää hidaskatukokeilun kevät–kesään 2023, ei hallituksen pöytäkirjassa viitata mitenkään teknisen valiokunnan tekemään päätökseen.

Poikkeuksellisen käsittelytavan vuoksi Laitilan Sanomat kysyi valiokunnan puheenjohtaja Matti Viljaselta sähköpostitse seuraavaa:

MIKSI VALIOKUNTA OTTI HIDASKATUKOKEILUN KÄSTELTÄVÄKSEEN?
– Valmistelussa viranhaltijat katsovat missä toimielimissä asiat kuuluu käsitellä ja tämä asia oli tuotu tekvan päätettäväksi, joten siitä syystä valiokunta käsitteli asian. Ymmärrettävästi asia on hieman monimutkainen, koska kyseessä on hankeasia, mutta esim. liikennemerkit, ajoratamerkinnät ja pysäköintialuemerkinnät kuuluvat teknisen valiokunnan päätettäväksi, joten tästä syystä asia varmastikin päätyi valiokunnan listalle.

NÄETKÖ ONGELMALLISENA, ETTÄ VALIOKUNTA PÄÄTTI, ETTEI HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄÄ HANKETTA TOTEUTETA SEN HYVÄKSYMÄLLÄ TAVALLA?
– Valiokunta ei tietenkään voi päättää asiasta hallituksen yli ja siitä syystä myös hallitus käsitteli asian ja päätyi teknisen valiokunnan kanssa samaan päätökseen. Nyt yksi haaste oli myös se, ettei hankkeen valmistelu ollut edennyt suunnitelman mukaan, joten katukokeilun toteutus ei ollut mahdollinen hallituksen alunperin hyväksymän suunnitelman mukaan.

VALIOKUNTA PÄÄTTI, “ETTEI NYT ESITETTYÄ SUUNNITELMAA TOTEUTETA ESITETYSSÄ MUODOSSA, VAAN SUUNNITELMAA, JA SEN KOHDENTAMISTA JATKETAAN JA KEHITETÄÄN EDELLEEN.” MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA?
– Valiokunnan käsittelyssä tuli esiin, että keskusta-alueelta voisi löytyä vielä parempia katuosuuksien kokeilulle, kuin keskustan sisääntulokatu ja myös niiden vaihtoehtojen tarkastelu nähtiin järkevänä.

VALIOKUNNAN PÄÄTÖKSESSÄ EDELLYTETÄÄN MYÖS, ETTÄ  “HANKKEESTA TULEE KUULLA ERI ETURYHMIÄ.” MIHIN ETURYHMIIN VALIOKUNTA VIITTAA?
– Keskeisin ryhmä, jossa asiaa pitää käsitellä, on kaupunginhallituksen hankkeelle kesäkuussa nimeämä ohjausryhmä. Nyt hanke tuotiin suoraan valiokuntaan, ilman että ohjausryhmä oli sitä millään lailla käsitellyt. Lisäksi on paikallaan kuulla alueen asukkaita ja yrityksiä, ellei se toteudu jo ohjausryhmän kautta.

 

Kaupunkilaisia puhuttaa ainakin yleinen siisteys sekä ajonopeudet – “Hienoa, jos katunäkymää saadaan elävöitettyä”

Sinikka Sarinin ja Pauli Ali-Laurilan mielestä liikenneturvallisuuden lisääminen keskusta-alueella on toivottavaa.

Vihtorinkadun liikkeessä viime viikon torstaina asioineet ja lähellä asuvat Sinikka Sarin ja Pauli Ali-Laurila pitävät kadun 30 kilometriin tunnissa laskettua aluenopeusrajoitusta hyvänä asiana.

– Vaikka kyllä sen on huomannut, että nopeus tuossa silti helposti nousee eli ei pelkkä rajoitus vielä nopeuksia selvästikään laske, he pohtivat.

Kummankin mielestä liikenneturvallisuuden lisääminen keskustassa on hyvä asia.

– Siihen tarvittaisiin ehdottomasti lisäpanostusta. Eikä siitä ainakaan haittaa olisi, jos poliiseja tässä vähän useammin näkisi.

He nostavat esiin esimerkiksi ahtaan kevyen liikenteen väylän, jossa kuljetaan niin polkupyörin, jaloin, sähköpotkulaudoin, rollaattorein kuin pyöräkelkoinkin.

Myös keskustan viihtyisyyteen panostaminen on heistä hyvä idea.

– On hienoa, jos katunäkymää saadaan elävöitettyä.

“Kyllä se nopeus helposti nousee eli ei pelkkä rajoitus vielä nopeuksia selvästikään laske.”
-Sinikka Sarin-

VIHTORINKADUN varrella toimiva parturi-kampaamoyrittäjä Tiia Ojala sanoo, että hyvä lähtökohta kadun viihtyisyyden lisäämiseksi olisi pitää nykyiset puitteet paremmassa kunnossa.

– Olemme tänäkin kesänä puhuneet paljon siitä, että yleiseen siisteyteen pitäisi Laitilassa panostaa enemmän. Tämänkin kadun varrella rikkaruohot valtaavat kivetyksiä ja rakennusten kivijalkojen reunoja. Kun rikkaruohot ja nurmikot rehottavat, se tekee tosi epäsiistin vaikutelman.

Hänestä suunnitelmat lisätä istutuksia keskustaan kuulostavat oikein hyvältä.

– Mutta yleisesti paikkoja pitäisi katsoa tarkemmin. Vihtorinkadun suojatietkin, tai ainakin osa niistä, olivat pitkään huonolla maalilla. Ja esimerkiksi jos auratessa reunakiviä irtoaa, ne pitäisi käydä korjaamassa.

Kadun turvallisuus on hänestä hivenen monimutkaisempi juttu.

– Itse en kannata pyöräilyn siirtoa kadulle, en ainakaan omia lapsiani sinne haluaisi, hän naurahtaa.

– Ja nyt kun nopeusrajoitus laskettiin tuohon kolmeenkymppiin, niin pyöräilijät tuntuvat menevän autoilijoiden ohi tuossa omalla väylällään, hän lisää.

“Yleiseen siisteyteen pitäisi Laitilassa panostaa enemmän.”
-Tiia Ojala-

VIHTORINKADUN varrella asuva Jarkko Männistö muistuttaa olevansa myös hidaskatukokeiluun kantaa ottaneen teknisen valiokunnan varapuheenjohtaja.

– Minusta Vihtorinkatu on liian kapea siihen, että ajoradasta nipistetään vielä pyöräilijöille oma väylä. Autoja, myös isoja ajoneuvoja, Vihtorinkadulla kulkee paljon, eikä siitä saisi tehdä liian ahdasta.

Männistön mielestä hidaskatukokeilu pitäisi toteuttaa jollakin toisella katuosuudella.

– Tämä on niin vilkasliikenteinen ja vaaran paikat ovat muualla kuin Vihtorinkadulla. Esimerkiksi Keskuskatu Vihtorinkadusta kirkolle päin olisi paljon parempi paikka kokeilulle. Tai ainakin kokeilun voisi aloittaa muualta, ei tältä vilkkaimmalta kadulta.

Hän sanoo, että Vihtorinkadun turvallisuus lisääntyisi huomattavasti nykyisilläkin puitteilla, mikäli alueelle tehtäisiin selkeät merkinnät.

– Esimerkiksi kävelijöille ja pyöräilijöille pitäisi merkitä selkeät “kaistat” nykyiselle kevyen liikenteen väylälle. Ja nyt merkinnät ovat osin sekavat, eikä tiedetä, missä saa pyöräillä ja missä ei.

“Vaaran paikat ovat muualla kuin Vihtorinkadulla. Hidaskatukokeilu pitäisi aloittaa jostakin muualta.”
-Jarkko Männistö-

VIIHTYISYYTEEN panostamista Männistö kannattaa, tosin osaan suunnitelmia hän suhtautuu tietyin varauksin.

– Epäilen, että kukat revittäisiin aika nopeasti istutuksista niiltä paikoilta, joihin niitä nyt on suunniteltu. Torin elävöittäminen on hyvä idea, sinne voisi tehdä vaikka myyntikojuja ja lisätä isoja kukkapurkkeja ja istutuksia.

Tiia Ojalan tavoin myös Jarkko Männistöstä nykyistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen ja kiinteistöjen kunnossapitoon.

– Lisäksi vihreys tuottaa viihtyisyyttä eli sitä pitäisi lisätä keskustaankin. Laitilassa on puita kaadettu aivan turhan päiten, hän harmittelee.

Hidaskatukokeilu

  • Ajorataa kavennetaan visuaalisesti.
  • Pyöräily siirtyy ajoradan oikeaan reunaan, johon maalataan väylä pyöräilijöille.
  • Katuympäristöä elävöitetään mm. kukkaistutuksilla ja penkeillä.
  • Vihtorinkadun ja Keskuskadun risteykseen suunnitellaan liikenneympyräkokeilua. – Se toteutettaisiin niin, että esim. yrityksille tavaraa toimittavat isommatkin ajoneuvot mahtuisivat siitä kulkemaan, avaa Antti Maantiehinno.
    Liikenneympyräkokeilu herättää keskustelua esimerkiksi siitä, täytyykö täysperävaunullisten rekkojen päästä ajamaan kaupungin ydinkeskustaan.