Hyvä hallintotapa palautettava Laitilaan

0

Nuorison tarpeisiin perustuvan skeittiradan suunnittelu on osoittanut, ettei Laitilassa noudateta hyvää hallintotapaa. Skeittirataa ajetaan väen väkisin Koulutien alueelle vastoin aiempia päätöksiä ja suunnitelmia. Skeittirataa ei voi perustaa Koulutien alueelle, koska kyseinen alue on jo aiemmin muutettu puhtaaksi kerros- ja pientaloalueeksi.

Aiemmin on selkeästi tehty päätös siirtää urheilutoiminta kauemmaksi Laitilan ydinkeskustasta. Urheilualueen palauttaminen rakennetulle asuntoalueelle pettäisi niiden usean sadan kuntalaisen luottamuksen, jotka ovat valinneet rauhallisen paikan asuinalueekseen.

Hälinäpaikkaa ei voi Koulutien varteen rakentaa, koska se on ristiriidassa myös meneillään olevan keskustan viihtyvyyttä lisäävän tavoitteen toteuttamisen kanssa. Koulutien varteen suunnitellulle skeittiradalle kulku on liikenteellisesti mahdollista vain keskustan katujen kautta.

Hyväksyttävä hallintotapa ei toteudu myöskään, jos rauhalliselta asuinalueelta kaadetaan pihapuut, joiden tarkoituksena on suojata puistomaista asuinaluetta talven tuulilta ja kesän helteiltä. Kunta ei voi tukea myöskään alueen rauhaa rikkovaa toimintaa. Suunnitelman riskejä ei ole riittävän tarkasti kaupungin hallinnossa arvioitu.

Laitilalla on kuitenkin kymmeniä hyviä paikkavaihtoehtoja skeittirataa varten. Tosin sopivia maa-alueita on jo myyty polkuhinnalla muihin tarkoituksiin. Mutta sopivia paikkoja on edelleen tarjolla, joten hyvän hallintotavan mukaisesti suunnittelu pitää avata uudelleen oikeudenmukaista ratkaisua varten.

Seppo Rinne

Laitilan kaupunginvaltuuston vanhin