Hyvinvointialue perkaa sote-sopimuksia

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus käsitteli syyskuun ensimmäisessä kokouksessaan Varsinais-Suomen kuntien toimittamia tietoja hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä, toimitiloista ja lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialueelle siirtyy selvitysten mukaan noin 50 000 erilaista yksilöihin liittyvää sopimusta tai sitoumusta. Näiden arvo yhteensä on noin 376 miljoonaa euroa vuosittain. Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyy noin 11 500 muuta sopimusta. Suurin osa näistä sopimuksista on sosiaalihuollon palvelusopimuksia, hoito- ja tutkimuspalvelusopimuksia, ICT -sopimuksia ja tukipalvelusopimuksia.

Sopimusten siirtämistä ja selvitystyötä jatketaan edelleen. Aluehallitus päätti esittää, että aluevaltuusto hyväksyy esitetyn omaisuuden, sopimukset ja vastuut siirrettäväksi hyvinvointialueelle.