Hyvinvointialueelle 422 miljoonan euron investointisuunnitelma

0

Aluehallitus käsitteli tiistaina hyvinvointialueen vuosien 2023–2026 investointisuunnitelman. Aluehallituksen esitys menee tiedoksi aluevaltuustolle.

Suunnitelma on yhteensä 422 miljoonaa euroa. Suunnitelma sisältää 320 miljoonaa euroa rakennuksiin liittyviä investointeja, 73 miljoonaa euroa ICT-investointeja sekä 29 miljoonaa euroa laite- ja kalustoinvestointeja.

Suunnitelman merkittävimmät yksittäiset rakennusinvestoinnit ovat psykiatrian sairaala, Salon sairaalan uudistaminen sekä T-sairaalan lisäosa.

Tulevien vuosien suurimmat ICT-investoinnit liittyvät asiakas- ja potilastietojärjestelmien sekä asiakas- ja potilastietokantojen mahdollisimman nopeaan yhdistämiseen. Tämä mahdollistaa yhteisten toimintamallien käyttöönoton.