Laitilan hoivakotien asukkaille ulkoilukavereita – Haastekampanjan aloitti kaupungin johtoryhmä

0
Kaupungin johtoryhmästä hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen (vas.) ja sosiaali- ja terveysjohtaja Johanna Ahokas toimivat ulkoilukavereina hoivakodin asukkaille. Kuva: Laitilan kaupunki

Kerätessään keväällä ideoita ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja osallistavan budjetoinnin varojen suuntaamiseksi, kaupunki sai yhtenä ehdotuksena ”Mummot ja Papat ulos -kampanjan” aloittamisen. Ehdotuksessa toivottiin, että tunnetut laitilalaiset kuten poliitikot, kaupungin työntekijät ja muut tahot haastavat eri asukasryhmiä ulkoilemaan hoivakodeissa asuvien ikäihmisten kanssa kuukausittain.

Ehdotus otettiin toteutukseen. Kampanjan ensimmäiseen kuukauteen, syyskuuhun, tarttui kaupungin johtoryhmä. Johtoryhmäläiset ovat olleet ulkoilukavereina niin Kaukolankodin kuin Koivukodinkin asukkaille.

Kampanja on toiminnassa vuoden verran. Haasteen kulloinkin saanut ryhmä antaa sen eteenpäin seuraavalle ryhmälle jälleen kuukauden verran hoidettavakseen.

Johtoryhmä haastoi kaupunginhallituksen jäsenet lokakuun ajaksi jatkamaan kampanjaa. Kampanjaan voi osallistua ulkoilukaverina toimimisen sijaan järjestämällä muunlaista virkistystoimintaa hoivakotien asukkaille. Nähtäväksi jää, ketkä kaikki ryhmät saavat haasteen ja millä tavoin kukin ryhmä haasteeseen tarttuu.

Laitilan kaupunki toivoo, että kampanja kannustaa ja rohkaisee kaikkia esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan kautta olemaan ulkoilukaverina ikäihmiselle. Parhaillaan on meneillään Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja, jonka sivulta vievanhusulos.fi voi päästä asiassa alkuun.