Laitilan risteys ja pyörätie listalla – Varsinais-Suomen kansanedustajat jättivät talousarvioaloitteita

0
Laitilalaiset ja kalantilaiset pyöräilijät järjestivät elokuun puolivälissä mielenilmauksen kevyen liikenteen väylän puolesta. Nyt kansanedustajat ovat tehneet aloitteen sen rahoittamiseksi.

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on jättänyt yhteisiä talousarvioaloitteita valtion vuoden 2023 budjetin valmisteluun. Talousarvioaloitteissa ehdotetaan määrärahaa muun muassa lähijunaliikenteelle, Uudenkaupungin ja Laitilan väliselle kevyen liikenteen väylälle sekä kasitien Laitilan eritasoristeykselle.

Lisäksi kansanedustajat esittävät rahoitusta muun muassa Turun kehätielle.

– Investoinnit liikenteen sujuvuuteen maakunnan satamien ja valtateiden välillä sekä telakan ja autotehtaan saavutettavuuden vahvistaminen ovat olennaisimpia maakunnan menestymisen kannalta, kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps.) sanoo.

Kansanedustajaryhmä esittää ensi vuodelle kolmen miljoonan euron rahoitusta Laitilan eritasoliittymän rakentamiseksi. Tiesuunnitelma on valmistunut jo vuonna 2020. Rakentamisen kokonaiskustannus on noin 42 miljoonaa euroa.

Esitystä perustellaan autotehtaan liiikenteellä sekä sillä, että pääväyläasetuksen mukaan pääväylien nopeusrajoitusten pitäisi olla vähintään 80 km/h, mutta Laitilan kohdalla se on kasitiellä nyt vain 50 km/h. Eritasoristeys nostaisi kasitien liikennenopeutta.

Kansanedustajaryhmä esittää lisäksi 4,8 miljoonan euron rahoitusta Uudenkaupungin ja Laitilan välisen kantatie 43:n kevyen liikenteen väylän rakentamiselle.

– Liikenneturvallisuusinvestointien on oltava myös julkisen rahan prioriteetteja. Uudenkaupungin ja Laitilan välinen kevyen liikenteen väylä on saatava viipymättä rakennettua, Junnila sanoo.

Tunnin juna on hyvässä suunnittelutilanteessa, eikä hanke vaadi rahaa ensi vuoden budjetista. Raideliikenteen kehittämiseen ehdotetaan kuitenkin rahoitusta lähijunaliikenteelle.

– Liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa liikennettä voisi laajentaa Varsinais-Suomeen. Tällä saataisiin alulle Turun ja Uudenkaupungin, Loimaan sekä Salon välinen paikallisjunaliikenne, kansanedustajaryhmän varapuheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) toteaa.

Lähijunaliikenteelle esitetään ensi vuodelle miljoonan euron käynnistämisrahaa. Turun ja Uudenkaupungin välisen junaliikenteen nopeuden nosto vaatisi raideremonttia, jonka kustannusarvio on noin 76 miljoonaa euroa.

Lisäksi kansanedustajaryhmä vaatii rahoitusta Saaristomerelle.

– Hallituksen Saaristomeri-ohjelman tiekartassa tunnistetaan merkittäviä vesiensuojelutoimenpiteitä, joiden rahoituksessa ja toimeenpanossa on puutteita. Tiekartan 18 miljoonan euron rahoitusta ei löydy budjetista. On syytä ryhtyä sanoista tekoihin ja korvamerkitä rahoitus talousarvioon. Tarpeellisia toimia ovat esimerkiksi lannan siirto ja maanparannusaineiden laajentaminen, Sirén sanoo.