Pyhäranta tähtää asukasluvun kasvattamiseen ja palveluiden kehittämiseen – Kokoomus kaipasi strategiaan mainintaa taloudesta ja esitti asian palauttamista valmisteluun

0
Kokoomuksen ryhmä olisi halunnut palauttaa Pyhärannan strategian takaisin valmisteluun, mutta ehdotus kaatui äänestyksessä 14-5.

Pyhärannan valtuusto hyväksyi pitkän keskustelun ja äänestyksen jälkeen kunnalle suuntaviivat seuraaviksi vuosiksi. Strategian tärkeimmät painopisteet olivat asukasluvun kasvattaminen ja palveluiden kehittäminen. Lisäksi ilmastotekoja halutaan lisätä.

Kokouksen alussa kokoomus huomautti, että he eivät olleet ehtineet tutustua strategian viimeisimpään versioon etukäteen ja katsoi, että sen käsittelyä olisi tästä syystä hyvä lykätä. Strategialuonnosta oli vs. kunnanjohtaja Merja Kosken mukaan muokattu kahden sanan osalta. Tuorein versio oli lähetetty valtuutetuille sähköpostilla.

– Meidän ryhmän mielestä tämä ei ole hyvä tapa. Minullakaan ei ole sähköpostia mukana. Kyllä meidän täytyy jättää tämä asia seuraavaan valtuuston kokoukseen, kokoomuksen varavaltuutettu Jani Seikkula sanoi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi (yp.) esitti, että strategia käydään yksityiskohtaisesti läpi kokouksessa.

– Minulle sopii, että me käymme yksityiskohtaisen keskustelun siitä, Seikkula vastasi ja asia päätettiin pitää valtuuston esityslistalla.

Kokoomuksen mukaan strategiaan pitäisi lisätä maininta talouden tasapainossa pitämisestä.

– Siellä ei ole mitään taloudesta, Seikkula huomautti.

Vs. kunnanjohtaja Koski huomautti sen olevan aika itsestäänselvä asia eikä sen merkitseminen strategiaan ole tästä syystä tarpeen.

– On päivänselvää, että talous on kaiken taustalla. Nämä strategiset keinot ovat niitä, joilla talous pidetään kunnossa, Koski sanoi.

Seikkulan mukaan taloudesta pitäisi olla maininta strategian seurantaosiossa, jottei Pyhäranta ajaudu uudelleen kriisikunnaksi.

– Talouden tasapaino on itsestäänselvä asia, ei mikään strateginen valinta. Kunnalla ei voi olla muuta vaihtoehtoa kuin tasapainoon pyrkiminen, Koski vastasi.

Heidi Arvonen (yp.) huomautti, että talousarvio on olemassa sitä varten, että pysytään tasapainossa.

– Eihän talousarviota suunnitella niin, että elämme yli varojemme. Taloutta seurataan myös osavuosikatsauksilla. Minusta strategia on selkeä ja helppolukuinen. En näe tarvetta tehdä muutoksia talouteen liittyen. Saimme hyvät perustelut, miksi niin ei välttämättä tarvitsisi tehdä, Arvonen sanoi.

Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimiva Jyrki Nurmi toi esiin, että monet kunnat ovat jo tehneet negatiivisen talousarvion.

– Jos lukee strategiassa, että talous pitää pyrkiä tasapainottamaan. Voimmeko siinä tilanteessa tehdä negatiivista talousarviota, jos meille tuleekin iso investointitarve. Eiväkö ne ole silloin ristiriidassa toistensa kanssa, Nurmi huomautti.

Seikkula toisti kokoomuksen toiveen, että strategian seuranta-kohdassa tuotaisiin esiin talousnäkökulma.

– Jos jotain lukee strategiassa tai ei lue niin sen mukaan me kuitenkin toimimme. Siinä mielessä olisi ihan järkevää kirjata sinne. Se on silloin strateginen tavoite, että pysytään tasapainossa, Seikkula sanoi.

Nurmi halusi tietää, että toivooko kokoomus, että strategiaan tehdään kirjaus talouden tasapainosta pidemmällä aikavälillä.

– Onko strategia sitten täydellinen, Nurmi kysyi.

– Ei se täydellinen ole, mutta se on sinne suuntaan, Seikkula vastasi.

Seikkulan mukaan lisäys helpottaa tarkastuslautakunnan työtä.

Nurmi vastasi kysymällä ryhmältä suoran kysymyksen.

– Jos tätä ehdotusta ei hyväksytä, niin tuletteko hyväksymään tämän strategian. Miten me pääsemme siihen päätöksentekovaiheeseen, että tämä hyväksytään yksimielisellä päätöksellä, Nurmi halusi tietää ja kertoi itse olevansa valmis lisäämään lauseen strategiaan, mikäli se jouduttaa strategian yksimielistä hyväksymistä.

Seikkula päätyi kuitenkin esittämään asian palauttamista valmisteluun. Janne Lehtinen (ps.) kannatti Seikkulan esitystä, mikä johti äänestyksen. Strategian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 14–5. Tämän jälkeen valtuusto hyväksyi strategian ilman muutosesityksiä.