Reilan koulun teknisten tilojen remontti kilpailutetaan

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Reilan koulun teknisiä tiloja suunnitellaan rakennettavaksi koulun liikuntasalin alapuoliseen tilaan. Talousarviossa hankkeelle on varatu 175 000 euroa. Kustannusarviota tullaan tarkentamaan vielä vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Näillä näkymin tilojen rakentaminen alkaisi vasta ensi vuonna.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä teknisten tilojen suunnitelmat, hakea hankkeelle rakennuslupaa ja valtuuttaa hankkeen kilpailutuksen käynnistämisen. Tarjoukset saatuaan hallitus päättää urakoitsijan valinnasta ja hankkeen toteutumisesta.