Tamina-hanke on saatu päätökseen

0
Pohjapadon äärellä Jukka Silokivi, Ville-Pekka Mäkelä, Raimo Laaksonen, Tapio Laiho, Ilkka Suominen ja Harri Elo.

Jussi Vaajasaari

Kaarni-, Luku- ja Särkijärven vesioikeudellinen yhteisö on saanut valmiiksi Taminanojan pohjapatohankkeen. Hanke alkoi 12 vuotta sitten.

Pohjapatohankkeeseen liittyivät ojanperkaukset ja sillanrakennukset. Lopputarkastus on tehty, ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) on hyväksynyt hankkeen toteutuksen.

– Pitkä seuranta velvoittaa. Meidän pitää kahden vuoden ajan todentaa kahdesti viikossa veden korkeus, sanoo vesioikeudellisen yhteisön puheenjohtaja Raimo Laaksonen.

Taminanojaan on rakennettu pohjapato. Pohjapadon tarkoituksena on nostaa Kaarni-, Luku- ja Särkijärven keskivedenkorkeutta.

– Uusi pohjapato on muodoltaan sellainen, että siinä veden virtaama suurenee vesikorkeuden kasvaessa. Padon v-aukko on yläreunastaan seitsemisen metriä leveä, sanoo Raimo Laaksonen.

Lukujärveltä Pitkäjärvelle laskeva Taminanoja on perattu neljä metriä leveäksi. Sen yli johtavat sillat Taminantiellä ja Taminan mökkitiellä ovat saaneet alleen suuret ojarummut. Myös Särkijärveltä Lukujärvelle vettä johtavan ojan ylittävä Rantalantien silta on levennetty ja nostettu ylemmäs. Uudet ojarummut mahdollistavat aiempaa paremman virtaaman.

– Olen odottanut vuosikymmenet vesikorkeuden vaihteluitten pienentämistä, sanoo Ville-Pekka Mäkelä, jonka mökki sijaitsee Särkijärvellä.

Tavoitteena on vedenkorkeusvaihteluiden hillitseminen, veden laadun parantaminen ja rehevöitymisen estäminen.

– Vesikorkeuden vaihtelu on usein vienyt venepaikankin, kun rantaviiva on karannut kauas, sanoo Särkijärvellä mökkeilevä Martti Miiluniemi.

Pitkäjärven laskuojan pohjapato on kolme metriä Taminanojan pohjapatoa alemmalla. Tärkeää on se, että pohjapatojen virtaamat ovat yhtä suuret.

– Vesikasvien kasvua tämä hanke saattaa hillitä, kun vesi on kuivanakin aikana aiempaa korkeammalla, sanoo Jukka Silokivi, jolla on kesämökki Särkijärvellä.

Hankkeen kokonaiskustannus on 65 000 euroa, josta suunnittelu- ja lupa-asioihin on mennyt lähes puolet.

– Hankkeeseen saatavien avustusten osuus onneksi on puolet kokonaiskustannuksista, sanoo Raimo Laaksonen.