Laitilan terveyskeskuksen vuodeosastopaikkoja vähennetään – Muutoksella halutaan turvata laadukas ja asianmukainen hoito

0
Arkistokuva

Laitilan terveyskeskuksen vuodeosastopaikkoja vähennetään kolmella. Sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti asiasta äänin 5–3. Päätöstä perustellaan laadukkaan hoidon ja potilasturvallisuuden takaamisella.

Laitilan terveyskeskusosaston käyttöaste oli tänä vuonna kesäkuuhun asti 71,4 prosenttia. Tavoiteltu käyttöaste on 80 prosenttia, mutta siihen ei ole voitu potilaiden korkean hoitoisuuden vuoksi pyrkiä. Heinäkuusta alkaen Laitilassa on hoidettu myös ulkopaikkakuntalaisia, mikä nosti osaston käyttöastetta 86 prosenttiin. Laitilan vuodeosastolla on hoidettu ulkopaikkakuntalaisia, koska muualla sairaanhoitopiirissä on kärsitty hoitajapulasta.

– Henkilökunnalle ennestään tuntemattomat potilaat, erilliset potilastietojärjestelmät sekä eri kuntien ja kaupunkien erilaiset jatkohoitomahdollisuudet, yhteyshenkilöt sekä hoitoyksiköiden toimintamallien selvitystyö lisäävät merkittävästi ulkopaikkakuntalaisten hoitoisuutta, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annetussa selonteossa todetaan.

Vuodeosaston hoitajamitoitus on 0,73. Muissa kunnissa vastaavien osastojen hoitajamitoitukset ovat tätä suuremmat 0,83–1,05. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä lakimuutosten jälkeen hoitajamitoitus on 0,7.

– Tämä on edellytys asianmukaisen perushoivan antamiseksi kodinomaisessa ympäristössä hoivayksikön asiakkaalle, jonka vointi on vakaa eikä akuuttia hoidettavaa ole todettu. Terveyskeskusosastolla perushoivan lisäksi potilaiden hoitoon sisältyy akuuttien sairauksien hoito, voinnin jatkuva monitorointi sekä kuntoutus, selonteossa kerrotaan.

Vuodeosastopaikkojen määrän vähentämisen myötä osaston hoitajamitoitus kasvaa 0,83.

– Jotta laadukasta ja asianmukaista sekä potilasturvallista hoitoa voidaan toteuttaa osastolla, tulee potilaspaikkoja vähentää. Turvallinen ja laadukas hoitotyö akuutissa yksikössä ei toteudu osaston ollessa täynnä nykyisellä hoitajamitoituksella.

Selonteon mukaan Laitilan vuodeosaso on onnistunut sairaanhoitajavajeen keskellä pitämään henkilöstönsä ja onnistunut lisäksi rekrytoinnissa. Henkilöstön vaihtuvuus on ollut vähäistä. Keväällä 2021 tehdyn työtyytyväisyyskyselyn perusteella vuodeosaston henkilökunta oli yksiköistä tyytyväisin.