Vieraspaikkakuntalaisten osuus kaupungin hallinnosta on suuri

0

Laitilan päättävissä elimissä tehtyjen päätösten ristiriitaisuus tuo esille kymmenen vuoden aikana tapahtuneen murheellisen hallintokoneiston muutoksen. Muun muassa johtavat virkamiehet ovat tulleet Laitilaan muualta ja asuvat pääsääntöisesti muilla paikkakunnilla.

Heidän palkkansa siirtyy vieraan kunnan tilille, jolla nämä kunnat taas panostavat oman asuinkuntansa hyvinvointiin. Laitilalle jää näistä varoista vain murto-osa. Virkamiesten muukalaisuuden lisääntyessä kaupunginvaltuutetun tieto käsiteltävistä asioista on taantunut, eivätkä tehdyt päätökset tuo oikeudenmukaista elämää laitilalaisille.

Väärinkäsitysten vaara on lisääntynyt, kun oikea käsi ei tiedä mitä vasen tekee. Esimerkiksi skeittiradalle virkamiehet hakivat paikkaa todeten, ettei muuta paikkaa ole kuin Koulutien puistomainen asuntoalueen piha.

Samaan aikaan myytiin pilkkahinnalla neljä skeittiradan tarkoitukseen sopivaa tonttia, joiden valmiutena olivat asfaltti, valaistus ja kevyen liikenteen väylä. Asian julkisuuteen tulon jälkeen on asemakaava-alueelta löytynyt edelleen tarkoitukseen sopivia tontteja, jotka nyt hoitamattomina rumentavat taajaman maisemaa.

Vieraspaikkakuntalaisten osuus kaupungin hallinnosta on suuri, mutta paikkakunnan toimintojen tuntemus pieni. Näin perinteinen tieto ja taito ovat muutosten saatossa unohtuneet. Samalla päätösvalta on siirtynyt enenevässä määrin virkamiehille.

Valtuuston päätettäväksi tuodaan asiat, joista ei ole luotettavaa taustatietoa annettu. Monet asiat nuijitaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sijaan valiokunnissa niin, ettei tieto kulje niistä päättäviin elimiin ajoissa.

Esitän tässä aloitteessa, että valta ja vastuu palautetaan kaupunginvaltuustolle. Iltakoulujen määrä on tuplattava, että tulevat suunnitelmat ja hankkeet voidaan perusteellisesti valtuutetuille selvittää. Valtuusto on kuitenkin viime kädessä vastuussa tehdyistä ratkaisuista.

Seppo Rinne
Pro Vakka-Suomen valtuustoryhmä

Aloite on annettu Laitilan kaupungin valtuustolle 26.9.