Lasten ja nuorten palveluiden tarve kasvanut – Laitilan sivistystoimen menot ylittämässä annetut kehykset 700 000 eurolla

0
Arkistokuva

Sivistysvaliokunnan kaupunginhallitukselle esittämä sivistystoimen talousarvioehdotus ylittää sille annetut kehykset noin 700 000 eurolla. Sivistysjohtaja Susanne Laaksosen mukaan ylityksen taustalla on muun muassa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotyön palveluiden kasvanut tarve ja ruokapalveluiden kasvaneet kustannukset.

Osaltaan palveluiden tarpeen kasvua selittää Ukrainan sodan vuoksi lisääntynyt maahanmuutto.

– Olemme lisäksi tunnistaneet lasten ja nuorten kasvaneen tuen tarpeen ja siihen on ensi vuonna varauduttu. Olemme hakemassa tähän myös hankerahoitusta, Laaksonen kertoo.

Talousarvioesityksessä esiteltiin myös Laitilan koulujen oppilasennusteet. Ennusteista nousi esiin, että Kodjalan ja Untamalan koulujen oppilasmäärien odotetaan kasvavan lähivuosina. Sen sijaan esimerkiksi Suontaan koulussa oppilaiden määrä on vähenemässä.

– Ennusteet perustuvat syntyvyyslukuihin, mutta niihin voidaan vaikuttaa vahvistamalla muuttoliikettä kyliin. Kyliin tarvittaisiin lisää lapsiperheitä, Laaksonen sanoo.

Lapsiperheiden houkuttelemisessa kyliin tarvitaan Laaksosen mukaan toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä.

Ensi vuonna sivistystoimesta tulee sote-uudistuksen myötä kaupungin suurin toimiala. Tämä ei ole Laaksosen mukaan juurikaan vaikuttanut talousarvion valmisteluun vaan taloutta on suunniteltu samoista peruslähtökohdista kuin ennenkin.

– Opiskeluhuolto siirtyy meiltä hyvinvointialueelle. Oppilashuollon työntekijät eivät kuitenkaan siirry kouluilta mihinkään, joten kyseessä on enemmän hallinnollinen muutos.

Laaksonen kuitenkin uskoo, että sote-uudistuksen myötä toimialojen välisen yhteistyön merkitys tulee entisestään kasvamaan.

– Toimialojen rajat ylittävän yhteistyön toimintamalleja tarvitaan jatkossa enemmän.

Sivistystoimen investointiehdotuksista nousevat esiin panostukset lähiliikuntapaikkoihin. Ensi vuoden talousarviossa on myös tältä vuodelta toteuttamatta jäänyt skeittiparkin rakentaminen. Sivistysvaliokunta linjasi, että skeittiparkin sijoituspaikaksi tulee miettiä myös muita mahdollisia paikkoja kuin esitetty paikka Koulutien varrella.

Myös koulujen lähiliikuntaan halutaan ensi vuonna panostaa. Laitilan kyläkoulutalojen pihoille on rakennettu jo usean vuoden ajan monitoimikenttiä ja ensi vuonna tällainen kenttä suunnitellaan rakennettavaksi Itäkulman koululle.

Listalla on lisäksi Varppeen koulun ja lukion pihan uudistaminen, jolle esitetään ensi vuodelle 10 000 euron suunnittelurahaa. Hankkeen toteutusvuodeksi esitetään vuotta 2024.

– Tarkoitus on luoda mahdollisuuksia liikkumiselle ja tarjota tekemistä vapaille hetkille, Laaksonen kertoo.

Pihan kehittämisessä on kuultu nuoria ja esiin on noussut toiveita muun muassa monitoimikentästä, oleskelutilasta sekä maaleista. Lukiolaiset ovat toivoneet muun muassa kukkaniittyä.

– Parhaimmillaan hyvin suunnitellut piha-alueet olisivat nuorten liikunnallisuutta tukevia, monipuolisesti oppimista edistäviä, viihtyisiä sekä biologisesti monimuotoisia, hankkeen kuvauksessa todetaan.

Pesäpallokentäksi soveltuvan hiekkapinnotteisen kentän siirtäminen Matikan alueelle on mahdollisesti jäämässä pois ensi vuoden investoinneista. Sivistysvaliokunnan kokouksessa  Henri Aitakari  (Laitilan Puolesta) esitti, että hiekkapinnoitteisen kentän siirtäminen Matikan alueelle siirretään toteutettavaksi vuonna 2024.

Aitakarin ehdotus sai kannatusta ja asiasta päädyttiin äänestämään. Aitakarin ehdotus voitti äänestyksen äänin 5–4. Valiokunta päätyi siis ehdottomaan kaupunginhallitukselle, ettei pesäpallokentän siirtoa toteuteta vielä ensi vuonna.