Älä lyö

0

Toisinaan elämässä tulee yllättäen eteen hetki, joka muuttaa koko elämän suunnan. Turkulaiselle Tomas Jouhilammelle tämä hetki koitti melko tarkkaan kymmenen vuotta sitten, kun hän sai ison aivoverenvuodon ja aivovamman pahoinpitelyn seurauksena. Väkivaltaisen nuoruuden kokenut Jouhilampi vastustaa näkyvästi väkivaltaa Tiktokissa ja muualla sosiaalisessa mediassa. Viime perjantaina Jouhilampi vieraili Laitilan Varppeen koulussa tukioppilaiden järjestämän Lyömättömän lokakuun päätösjuhlassa.

Viime maaliskuussa poliisi julkaisi raportin, jonka mukaan nuorten väkivaltainen käytös lisääntyi vuoden 2015 jälkeen. Alaikäisten ja erityisesti alle 15-vuotiaiden rikosepäilyt ovat kasvaneet merkittävästi.

Väkivaltaisuuden lisääntymistä on tapahtunut sekä isommissa että pienemmissä kaupungeissa. Koska ilmiö alkoi yleistyä jo vuonna 2015, koronakriisi ei sitä selitä. Tosin vuosina 2020 ja 2021 on kirjattu erityisen paljon alaikäisten tekemiä vakavia väkivaltarikoksia.

Raportissa nuorten mielenterveysongelmien lisääntymistä pidetään yhtenä mahdollisena selittävänä tekijänä, mutta asioiden yhteys ei ole yksiselitteinen. Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet myös nuorten aikuisten keskuudessa, mutta heidän väkivaltainen käytöksensä on vähentynyt.

Raportissa pidetään mahdollisena, että nuorten asenne väkivaltaa kohtaan on muuttunut sallivammaksi. Nuorisorikollisuuskyselyn mukaan nuorten rikosmyönteiset asenteet vähenivät 1990-luvulta 2010-luvulle asti. Rikosmyönteisyys alkoi kuitenkin yleistyä vuosien 2016 ja 2020 välilllä.

Kun puhutaan ilmiöstä, voi helposti syntyä kuva, ettei tilanne ole kenenkään hallinnassa. Keinot ilmiön kitkemiseen ovat kuitenkin kaikkien nuorille läheisten aikuisten käsissä. Jouhilampi opetti, että kokemastaan tai todistamastaan väkivallasta tulee kertoa turvalliselle aikuiselle. Tämän aikuisen tulee silloin olla kuulolla.

Hanna Hyttinen

hanna.hyttinen@laitilansanomat.fi