Biolannoitetehtaan kohtalo auki – Ministeriön tukipolitiikka haittaa kanankakan kierrätyslaitoksen rakentamista Laitilaan

0
Fertilex Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Lindegrén esitteli tulevan tehtaan paikkaa helmikuussa. Tontti sijaitsee Nästin kylässä.

Laitilaan on suunniteltu uutta lannoitetehdasta, jonka tuotannossa hyödynnettäisiin kanankakkaa kuivattamalla. Fertilex-tehtaasta on tehty jo investointipäätös ja rahoituskin hankittu. Uusi tehdas on noin 10 miljoonan euron investointi ja yhtiö on hankkinut sille tontin Nästistä, Limokorventien varrelta.

– Uuden tehtaan maanrakennustyöt tontilla ovat jo käynnissä, Fertilexin perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja Henrik Lindegrén kertoo.

Nyt hanke on kohdannut yllättävän takapakin. Maa- ja metsätalousministeriö suunnittelee uutta ravinnekiertotukea. Tuki olisi haitaksi Fertilexin toiminnalle, sillä se antaisi etua kilpailijoille, mutta Fertilex ei tukea saisi. Tukea maksettaisiin vain sellaisille biolannoitteiden valmistajille, jotka valmistavat lannoitteita biokaasutusmenetelmällä.

Fertilexissä käytettäisiin eri menetelmää. Tehtaalla on tarkoitus hyödyntää kuivausprosessissa kanaloiden hukkalämpöä. Yhtiön mukaan Fertilex pystyisi kilpailemaan nykymarkkinoilla jopa mineraalilannoitteiden kanssa ilman tukia. Asetelma kuitenkin vääristyy, jos osa biolannotteiden valmistajista saa tukea ja osa ei.

Lindegrén sanoo, että yhtiön hallituksen on tehtävä marraskuun aikana päätös, jatketaanko laitoksen rakentamista. Sitovia laitesopimuksia ei ole vielä tehty, joten hanke on mahdollista peruuttaa. Ratkaisu olisi yhtiön kannalta kuitenkin valitettava, sillä hankkeeseen on jo nyt käytetty paljon rahaa.

Fertilex Oy:lla on vastaava laitos Mynämäessä, mutta Laitilan tehtaasta olisi tulossa tätä suurempi.

Uuden tehtaan Laitilassa olisi tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2023 alkupuolella. Tehdas työllistäisi 15 työntekijää.

Laitos hyödyntäisi alkuvaiheessa Mynämäessä toimivan Kanaxin ja Laitilassa toimivan Munaxin kanaloissa syntyvää lantaa. Lannasta valmistettaisiin lannoitepellettejä kuluttajakäyttöön, maatalouteen ja vientiin. Biolannoitteiden vuosituotanto olisi aluksi noin 20 000 tonnia.

Hankkeen takana on kolme Munaxin perustajaosakasta, jotka myivät viime vuonna enemmistöosuutensa Munaxista tanskalaiselle Danaeg-konsernille.

Maa- ja metsätalousministeriön valmisteilla oleva ravinnekiertotuki on tukea biokaasulaitoksille, jotka käyttävät raaka-aineena lantaa tai vesistökasvillisuuden niittojätteitä ja tuottavat biokaasun ohella jalostettuja ravinnevalmisteita.