Huovinojan kunnostustöitä aiotaan jatkaa – Avo-ojan peittäminen mahdollinen vaihtoehto

0
Huovinojan läheisyydessä on muun muassa useita kerrostaloja molemmin puolin Keskuskatua.

Laitilan kaupunki aikoo jatkaa Huovinojan kunnostamista. Palmusen asuinalueen halki, Hinnerjoentien, Keskuskadun ja Kaukolantien alitse virtaava Huovinoja on yksi Laitilan kaupungin tärkeimmistä sade- ja sulamisvesien johtamiseen tarkoitetuista rakenteista.

Huovinojan toimivuus pyritään varmistamaan esimerkiksi myös rankkasateilla, jolloin se on saattanut tulvia. Lisäksi pyritään varmistamaan, että Huovinoja toimii sen vaikutuspiirissä oleville kiinteistöille jatkossakin yhtenä olennaisena kuivatusrakenteena.

HUOVINOJAN uomaa on perattu viime helmikuussa välillä Kaukolantie–Hinnerjoentie. Tarkoituksena on hillitä kevättulvien aiheuttamia ongelmia.

Iso työ tehtiin muutama vuosi sitten, kun Palmusen puiston kohdalla Huovinojan sivuhaara umpiputkitettiin.

“HUOVINOJAN kunnostusta lähdetään toteuttamaan todennäköisesti aikanaan umpiputkituksen pohjalta eli avouoma tullaan peittämään.”

KAUPUNKI on nyt jatkanut Huovinojan kokonaisuuden suunnitteluhanketta siten, että se on pyytänyt Sitowise Oy:ltä tarjouksen, joka pitää sisällään muun muassa geoteknisen suunnittelun, luonnonmukaisen uoman rakenteen suunnittelun ja umpiputkituksen perustamistavan sekä alustavat rakennekuvat umpiputkituksesta kustannusarvioineen.

Kaupunki ei järjestänyt suunnittelusta kilpailutusta, sillä hankkeen aikaisemmissa vaiheissa mukana olleella Sitowisellä on olemassa aiemmat suunnittelu- ja laskenta-aineistot. Lisäksi tehtävä vaatii paikallistuntemusta, jota Sitowisellä on.

Sitowisen tarjoama ja kaupungin hyväksymä urakan kattohinta on reilut 26 000 euroa.

HUOVINOJAN kunnostusta lähdetään toteuttamaan todennäköisesti aikanaan umpiputkituksen pohjalta eli avouoma tullaan peittämään.

Suunnittelutyöt on tarkoitus aloittaa mahdollisimman pian mittaus- ja pohjatutkimuksilla, jotka kaupunki aikoo tehdä ensisijaisesti omana työnään.