Kahden kyläkoulun keittiöt jakelukeittiöiksi – Laitila hakee säästöjä luopumalla pienistä valmistuskeittiöistä

0
Laitilassa iso osa kouluruuista valmistetaan Varppeen keskuskeittiössä, jonka mittavan remontin ensimmäinen vaihe toteutettiin viime kesänä. Remontin lopputulosta esiteltiin 2.9. Laitilan Sanomissa ja juttuun kuvattiin 6.-luokkalaisia oppilaita. Arkistokuva.

Laitilan kaupunki aikoo muuttaa kahden kyläkoulun valmistuskeittiöt jakelukeittiöiksi. Suunnitelma koskee Soukaisten ja Untamalan koulutaloja. Muutoksen toteutuminen tarkoittaisi kouluilla työskentelevän keittiöhenkilökunnan työnkuvaan muutoksia.

– Ketään ei olla irtisanomassa. Mutta kahden työntekijän työnkuvat ovat kuitenkin muuttumassa, hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen kertoo.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että koulujen keittiöhenkilökunnan työajasta aiempaa suurempi osa on siivoamista. Tällä hetkelläkin heidän työhönsä kuuluu sekä ruokapalvelun että puhtaanapidon tehtäviä, mutta siivoustyöt ovat nyt paljon pienemmässä roolissa.

– Jatkossa heidän työajastaan noin 40 prosenttia on ruokapalveluja, kun niiden osuus nyt on noin 80 prosenttia. Muutos tulee siis olemaan iso, Kiertokari-Laitinen myöntää.

Soukaisten koulussa on 56 oppilasta, Untamalassa puolestaan 48.

KUMMALLAKIN koululla on työskennellyt myös osa-aikaisena yksi siivoustyöntekijä, mutta muutoksen toteutuessa he eivät enää kouluilla työskentelisi.

– He ovat jo nyt vaihdelleet toimipisteitä ja kun siivoojista on kova pula, saadaan heidän työpanoksensa tällä muutoksella kohdennettua sinne, missä tarve on suurin, hallintojohtaja avaa suunnitelmaa.

Jakelukeittiöön siirtymisen myötä keittiötyön määrä vähenee niin, että yhden ihmisen työaika riittää sekä keittiö- että siivoustyön hoitamiseen.

“Iso osa Laitilan koululaisista ja päiväkotilapsista syö jakelukeittiöiden tarjoilemaa ruokaa.”

TÄLLÄ hetkellä iso osa Laitilan koululaisista ja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista syö jakelu- eli palvelukeittiöiden tarjoilemaa ruokaa.

– Suurin yksikkö, jossa on jakelukeittiö, on Kappelimäen koulu. Siellä ruokailijoita on noin 500.

Jakelukeittiö on myös esimerkiksi Pähkinäpensaan päiväkodissa sekä Itäkulman koulutalossa ja Suontaan koulutalossa.

– Muutoksen myötä kyläkoulun viidestä koulutalosta neljässä on jakelukeittiö. Valmistuskeittiö jäisi vain Kodjalan koulutaloon, joka on niin suuri, ettei yksi ihminen pysty siellä vastaamaan sekä keittiöstä että siivouksesta.

Kiertokari-Laitinen vertaa, että esimerkiksi Kappelimäen koulun jakelukeittiössä on koulupäivisin 500 ruokailijaa ja kaksi työntekijää.

– Valmistuskeittiössä henkilökuntaa tarvitaan suhteessa paljon enemmän ja jakelukeittiöön siirtymällä saadaan aikaan säästöjä.

HENKILÖKUNNAN tehtäväkuvien muutoksista on käyty viime viikolla ensimmäinen yhteistoimintaneuvottelu. Seuraavan kerran kokoonnutaan neuvotteluihin syyslomien jälkeen. Tehtävänkuvien muutos laskee työntekijöiden palkkaa noin 50 eurolla kuukaudessa.

Muutoksen on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alusta lukien.

– Ruokailijat saavat jatkossakin hyvää ruokaa eli ihan samaa, mitä Varppeen keskuskeittiö jo nyt valmistaa sadoille ja sadoille ruokailijoille, hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen muistuttaa.

Vaikka muutos on iso, niin kouluilla säilyvät niiden keittiöt ja keittiöhenkilökunta. Jakelukeittiöissä hoidetaan pienehkö osa ruuanvalmistuksesta, esimerkiksi keitetään perunat ja pasta.

“Suurin vaikutus nyt suunnitteilla olevalla muutoksella on työntekijöille, joiden tehtävänkuva on muuttumassa.”

SUUNNITELMAN taustalla Kiertokari-Laitinen kertoo olevan ennen muuta tarpeen kustannusten pienentämiseen, mutta kaupunki pyrkii myös yhtenäistämään ruokapalvelujen toimintaa.

– Tavoitteena on leikata kuluja, sillä tänä vuonna esimerkiksi elintarvikekustannukset ovat huomattavasti nousseet. Emme halua saada säästöjä aikaan tinkimällä kouluruuan tasosta eli vähentämällä ruokalistalta vaikkapa kallistunutta kalaa, hän vertaa.

Vaikka muutos toteutettaisiin ja kuluja siten saataisiin leikattua, kaupungin on varattava ensi vuodelle 8 000 euroa enemmän elintarvikekustannuksiin kuin mitä niihin tänä vuonna on ollut käytössä.

Kyläkoulujen valmistuskeittiöistä luopuminen herättänyt kritiikkiä

Suurin vaikutus nyt suunnitteilla olevalla muutoksella on työntekijöille, joiden tehtävänkuva on muuttumassa.

– Ymmärrämme hyvin, että tämä ei missään nimessä ole helppo asia, hallintojohtaja Heli Kiertokari-Laitinen sanoo.

Kaupungin aikeita on julkisuudessa arvosteltu, niiden on nähty muun muassa heikentävän kyläkoulujen asemaa ja osoittavan, ettei kaupunki arvosta kyläkouluja.

– Kaupungilla on vahva tahtotila säilyttää kaikki kyläkoulut, eikä tällä suunnitelmalla yritetä ajaa kouluja alas. Itäkulman ja Suontaan koulutaloissa vastaava muutos on tehty jo reilut 20 vuotta sitten, hallintojohtaja vastaa esitettyyn kritiikkiin.

Kaupunkia on kritisoitu myös siitä, ettei muutoksella saada aikaan todellisia säästöjä, sillä valmistuskeittiöstä luopuminen tarkoittaa, että kouluille ryhdytään kuljettamaan ruokaa. Kiertokari-Laitinen vastaa, etteivät kuljetuskustannukset lisäänny samassa suhteessa kuljetusmäärän kasvun kanssa.

– Ja keskittämällä saamme elintarvikkeiden sopimushintoja alaspäin, kun toimituspaikat vähenevät ja kertatoimitukset ovat suurissa erissä, hän lisää.

Hallintojohtaja kertoo, että jakelukeittiöön siirtymisestä päätetään sillä tavalla, jonka kaupungin hallintosääntö määrää.

– Tämä asia päätetään viranhaltijapäätöksenä sitten, kun yhteistoimintaneuvottelut on rauhassa käyty.