Kaupungin viranhaltijoiden kotipaikoista

0

Ottamatta kantaa aloitteeseen iltakoulujen lisäämisestä ja päätöksenteon vastuusta, voisi asiaan liitettyyn aiheeseen lisätä näkökulman. Kaupungin laajaan toimenkuvaan kuuluu useita erilaisia tehtäviä, joihin ei välttämättä löydy viranhaltijoita tai toimihenkilöitä, jos hakijan kelpoisuusehtona on “laitlalaisuus”.

Laitlalaisuutta voidaan kuitenkin edistää virkojen täyttämisessä ja toimihenkilöiden palkkauksessa henkilöstöpolitiikan keinoin. Viran täyttämiseen liittyvän pätevyyden lisäksi rekrytoinneissa tulisi kartoittaa, mikä on hakijan motiivi hakea virkaa Laitilasta.

Rekrytoinnin menestys lähtee siitä, että hakijan tarpeet kohtaavat kaupungin tarpeiden kanssa. Jos kaupungin tarve on löytää pitkäaikainen viranhaltija kaupungin toiminnan kannalta tärkeään tehtävään, ja hakijan tarve on löytää ansioluettelossa hyvältä näyttävä työtehtävä niin rekrytointi todennäköisesti epäonnistuu, vaikka kaupunki keskittyisi sitouttamaan työntekijöitään. Kaupungin tarve lienee useiden viranhaltijoiden osalta edellä mainittu niin rekrytointien osalta oikea kysymys hakijoille lienee: “Miksi olet kiinnostunut työpaikasta Laitilassa?” Pätevien hakijoiden joukosta voi pyrkiä erottamaan ne hakijat, jotka ovat sitoutuneita työnantajaan eikä työtehtävään.

Optimaalista varmaan olisi, että viranhaltijat maksavat kunnallisveronsa Laitilaan. Virkojen täyttämisen ja kaupungin hallinnon kestävän järjestämisen osalta olennaisempaa kuitenkin lienee, että hakija on sitoutunut työskentelemään laitlalaisten edun eteen pitkäjänteisesti. Tässä kohtaa pienempi paha lienee, jos viranhaltija asuu Raumalla, Uudessakaupungissa, Turussa tai missä tahansa, jos rekrytoinnista koituu pitkäaikaista hyötyä kaupungille.

Meissä monissa asuu pieni laitlalainen, vaikka kotipaikkakunta olisi jokin muu. Kotipaikkakunta voi vuosien saatossa muuttua vaikkapa takaisin Laitilaan, mutta jos se pieni laitlalainen voidaan saada työskentelemään Laitilan eduksi niin mielellään tätä voisi rekrytoinneissa kartoittaa siitä riippumatta, missä henkilö asuu virkaa täytettäessä. Miten kiinnostuit tehtävästä Laitilassa, miten hyvin tunnet Laitilaa, mitä ajatuksia sinulla on Laitilan tulevaisuudesta, mitä uskot voivasi tarjota Laitilalle pidemmällä aikavälillä, jne. Monia kysymyksiä, joihin vastaukset kuuntelemalla voi saada näkökulmaa, kuka on se valittava pieni laitlalainen tarjolla olevaan tehtävään.

Laitlalainen muualla