Laitila ei ole saanut palkattua toista koulupsykologia – Kaupunki hankkimassa psykologipalveluita ostopalveluna

0
Laitilassa on tänä vuonna ollut merkittävä vaje koulupsykologipalveluissa, sillä alkuvuodesta lähtien kaupungissa on ollut vain yksi koulupsykologi.

Laitilan kaupungin toinen koulupsykologin paikka on ollut täyttämättä tammikuun alkupuolelta lähtien.

– Psykologia on yritetty saada, mutta rekrytointi ei ole onnistunut syyskuun alkuun mennessä, sivistysjohtaja Susanne Laaksonen kertoo.

Tällä hetkellä koulupsykologin rekrytointi on käynnissä ja hakuaikaa on lokakuun loppuun saakka.

KOSKA koulupsykologin palveluissa on ollut jo pidempään vajausta, on psykologipalvelua oppilaille ja opiskelijoille päätetty järjestää muulla tavoin.

– Opiskeluhuollossa on kartoitettu psykologin akuuttia tarvetta ja ostopalvelun hankinta nähdään välttämättömäksi, Laaksonen sanoo.

Kaupunki on pyytänyt tarjouksia psykologipalveluiden tuottamisesta kahdelta palveluntuottajalta.

– Olemme jo keväällä 2022 hankkineet puuttuvan koulupsykologiresurssin vuoksi tarvittavat koulupsykologiset tutkimukset ostopalveluna. Laitilassa olemme koulupsykologirekrytointihaasteista huolimatta pystyneet vastaamaan hyvin opiskeluhuollolliseen palvelutarpeeseen, eikä pitkiä tutkimusjonoja ole tällä hetkellä.

SYYSKAUTTA koskeneessa tarjouspyynnössä esitettiin tarve 8–10 kognitiivisen tutkimuksen tuottamisesta kuluvan syyslukukauden aikana ja tarvittaessa lisäpalveluiden tuottamisesta tuntihintaisena opiskeluhuollon ja koulujen tarpeisiin.

– Lisäksi palveluntuottajan kanssa solmittavassa sopimuksessa tulee olla mahdollisuus käyttää optiota koulupsykologin palveluista kevään 2023 ajan. Tällä halutaan varmistaa hyvinvointialueen siirtymän ajan mahdollisuus koulupsykologin tutkimuspalveluiden käyttämiselle.

Koulupsykologit ovat siirtymässä hyvinvointialueen työntekijöiksi ensi vuoden alusta lähtien. Silloin kunnilta siirtyy hyvinvointialueelle kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu.

LAITILA sai tarjouspyyntöön vastauksen kahdelta toimijalta, Merikratos Oy:ltä sekä Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:ltä. Merikratoksen tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisempi, joten sen tarjous tuli hyväksytyksi.

Merikratos Oy ilmoitti tutkimuskohtaisen hinnan olevan 795 euroa ja psykologin tuntityön hinnaksi 95 euroa.

Toisen koulupsykologin vajaus tekee ison loven

Laitilassa on tällä hetkellä kaksi koulukuraattoria, vastaava kuraattori sekä yksi koulupsykologi, kun toisen psykologin paikkaa ei ole saatu rekrytointiyrityksistä huolimatta täytettyä.

– Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai koulupsykologin kanssa. He voivat ohjautua vastaanotolle myös esimerkiksi huoltajien, opettajan tai vaikkapa kouluterveydenhoitajan suosittelemana, sivistysjohtaja Susanne Laaksonen kertoo ja lisää, että mikäli on tarve, yhteistyötä tehdään muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

SUOMESSA on käynnissä oppilas- ja opiskeluhuoltolain päivitys ja aikeena on tuoda lakiin esimerkiksi säädökset opiskeluhuollon psykologien ja kuraattorien sitovasta mitoituksesta. Sen tavoitteena on vahvistaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa.

Tänä vuonna voimaan tulleen mitoituksen mukaan sekä perusopetuksessa että toisella asteella tulisi olla vähintään yksi kuraattori 670 oppilasta tai opiskelijaa kohti. Ensi lukuvuoden alusta voimaan tulevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisen mitoituksen mukaan kullakin koulupsykologilla saisi olla enintään 780 oppilasta tai opiskelijaa. Psykologiliitto pitää tätä mitoitusta riittämättömänä ja on linjannut, että yhtä koulupsykologia kohti tulisi olla korkeintaan 500 oppilasta tai opiskelijaa.

– Opiskeluhuollon palveluiden piiriin kuuluvia oppilaita ja opiskelijoita on yhteensä 1445. Kuraattorien laskennallinen oppilasmäärä on 535 oppilasta tai opiskelijaa, sillä osa vastaavan kuraattorin työajasta kohdentuu hallinnolliseen työhön. Ja kun molemmat koulupsykologin vakanssit ovat täytettyinä, on Laitilassa koulupsykologia kohden 723 oppilasta ja opiskelijaa, kertoo sivistysjohtaja Susanne Laaksonen.

 

Koulukuraattori ja -psykologi

  • Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityöntekijä.
  • Kuraattori tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita.
  • Koulukuraattori tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteeseen liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin.
  • Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä.
  • Koulupsykologi osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
  • Koulupsykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.Lähde: Laitilan kaupunki
Juttuun lisätty 18.10. Susanne Laaksosen kommentteja, lisätty tieto vastaavasta kuraattorista, korjattu alkuperäisessä tekstissä väärin ollut oppilasmäärä sekä kuraattorikohtainen ja psykologikohtainen oppilasmäärä (oppilaita/kuraattori).