Laitilaan kaksi ilveksen kaatolupaa – Varsinais-Suomeen lupia myönnettiin kaikkiaan 11

0
Arkistokuva

Suomen riistakeskus myönsi maanantaina kaksi ilveksen kaatolupaa Laitilaan. Lisäksi kolme lupaa myönnettiin Vakka-Suomeen. Kaikkiaan Varsinais-Suomessa saa tänä vuonna kaataa yksitoista ilvestä. Viime vuonna vastaava lupamäärä oli 14.

Varsinais-Suomen ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kasvanut noin 100–115 yksilöstä 140–150 yksilöön.

Ilves ei ole uhanalainen Suomessa eikä Varsinais-Suomessa. EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan ilves on kuitenkin tiukasti suojeltu laji. Koska ilveskanta ei ole uhattu, niin sanottu kannanhoidollinen poikkeuspyynti, ja sitä kautta kannan säätely, on ollut mahdollista. Ilvesmetsästyksen vakiintuneista käytännöistä on kuitenkin valitettu, ja hallinto-oikeuksien tuoreet päätökset suojelussäädösten tulkinnoista ovat tuntuvasti kaventaneet riistahallinnon mahdollisuuksia säädellä, ei pelkästään ilveskantaa vaan, kaikkia suurpetokantoja.

Hakemuksia tuli yksitoista ja niissä haettiin lupaa yhteensä 37 eläimen kaatamiseen. Hakemukset ovat tyypillisesti useiden metsästysseurojen yhteishakemuksia ja käsittävät laajoja useiden kymmenentuhansien hehtaarien alueita. Rajoitetulla niin sanotulla kannanhoidollisella pyynnillä halutaan ylläpitää kasvavankin ilveskannan hyväksyttävyyttä erityisesti maaseudulla. Ilves on myös erittäin arvostettu metsästyssaalis.