Laitilan kaavoitustoimi ruuhkautunut – Hallitus päätti kaupunkisuunnittelijan viran perustamisesta

0
Laitilaan perustettiin kaavoitukseen keskittyvän kaupunkisuunnittelijan virka.

Laitilan kaupunginhallitus on päättänyt perustaa kaupunkisuunnittelijan viran, jotta kaupungissa pystytään hoitamaan kaavoitusta tehokkaasti. Tällä hetkellä kaavoitustoimi on pahoin ruuhkautunut, eikä kaavoitukseen ole riittäviä resursseja. Kaavoitukseen keskittyvän kaupunkisuunnittelijan virka pyritään täyttämään mahdollisimman pikaisesti, täyttölupa siihen on myönnetty 1.11. alkaen.

Laitilassa resursseja on sitonut viime aikoina Kasitiehen liittyvät asemakaavojen muutokset sekä tiesuunnittelu, minkä vuoksi muut kaavahankkeet ovat jääneet hoitamatta.

LAIN mukaan yli 6 000 asukkaan kunnassa tulee olla kaavoittaja, jolla on kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Laitilassa kaavoittajan tehtävät on liitetty osaksi maankäyttöinsinöörin tehtäviä. Maankäyttöinsinöörin toimenkuva on kuitenkin osoittautunut liian laajaksi sen jälkeen, kun elokuussa irtisanoutuneen maankäyttöinsinöörin virkaan on yritetty rekrytoida uutta viranhaltijaa. Virkaa ei ole saatu täytettyä, sillä sellaisia hakijoita ei ole ollut, joilla olisi pätevyys ja valmius tehdä maanmittaustoimeen liittyvien tehtävien lisäksi myöskin kaavoitukseen liittyviä tehtäviä.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun merkitys on kaupungille on aivan keskeinen ja kaupunki menettää vetovoimansa ilman riittäviä asuin-, teollisuus- ja liiketonttivarantoja.

Palkattavan kaupunkisuunnittelijan tehtäväkohtainen kuukausipalkka on noin 4013 euroa.