Laitilassa ja Pyhärannassa työttömien määrä vähentynyt–Vakka-Suomen muissa kunnissa päinvastainen suunta

0
Autotehtaan lomautukset ja irtisanomiset näkyvät Vakka-Suomen työttömyystilastoissa.

Työttömien määrä on vähentynyt viime vuodesta kaikilla alueilla Varsinais-Suomessa lukuun ottamatta Vakka-Suomea. Koko maakunnassa työttömien määrä vähentyi 1 600 henkilöllä. Työttömien työnhakijoiden osuus oli Varsinais-Suomessa nyt 8,6 prosenttia.

Vakka-Suomessa työttömien määrä sen sijaan kasvoi 21 prosenttiyksiköllä viime vuodesta. Työttömiä on nyt 216 enemmän kuin vuosi sitten. Vakka-Suomen työttömyysprosentti on 8,8. Vakka-Suomen tilanteeseen vaikuttaa Valmet Automotiven kesäiset irtisanomiset ja lomautukset. Vakka-Suomessa tilanne on kuitenkin helpottumaan päin, sillä työttömyysaste supistui viime kuusta lähes prosenttiyksikön.

Laitilassa ja Pyhärannassa työllisyystilanne on kuitenkin muuta Vakka-Suomea parempi. Laitilassa ja Pyhärannassa työttömien määrä on jopa laskenut viime vuodesta: Laitilassa 9 prosenttiyksiköllä ja Pyhärannassa 20 prosenttiyksiköllä. Laitilan työttömyysprosentti on nyt 7,1 ja Pyhärannan 7,1. Sen sijaan muissa Vakka-Suomen kunnissa työttömien määrä on kasvanut. Uudessakaupungissa on työttömiä viime vuoteen verrattuna 43 prosenttia enemmän, työttömyysprosentti on nyt 10,3. Työttömien määrä on kasvanut myös Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla. Työttömyysprosentti on Kustavissa 9,4, Taivassalossa 7,7 ja Vehmaalla 7,5.

Syyskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja koko maakunnan työ- ja elinkeinotoimistoissa tarjolla 6 400 kappaletta, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkoja oli syyskuun lopussa Laitilassa 149, Pyhärannassa 14, Uudessakaupungissa 223, Vehmaalla 23 ja Taivassalossa 18. Kustavissa ei ollut avoimia työpaikkoja.