Leinmäki kutsuu ja kuuntelee, kuuleeko kukaan? – Kyläradioilla turvallisuutta kriisitilanteisiin

0
Sami Virta otti yhteyttä toisiin kyliin RHA68-radiolla

Tinja Jalonen

Viime viikon perjantaina ilmassa oli jännitystä, kun Leinmäen kylätalolla kokeiltiin kyläradion toimintaa. Kyläradioiden käyttöä kokeillaan kahdeksassa maakunnassa, joista nyt Varsinais-Suomi ja Satakunta pääsivät testaamaan yhteyksiään.

Kestävä kehitys on hankkeen taustalla, ja kyse onkin turvallisuuden parantamisesta. Hankkeeseen kuuluu paljon pohdiskelua siitä, mitä turvallisuus maaseudulla tarkoittaa.

Kyläradioitaan kokeilemassa olivat Leinmäki, Paimenenmäki, Kodiksami ja Alastaro. Lisäksi Kivikylästä oli mukana eräs harrastelija.

Hieman ennen kello viittä kokoontui Leinmäen kylätalolle joukko ihmisiä. Mukana oli kyläasiamies Tauno Linkoranta , sekä kyläläiset Tuula Saari, Mikko Lavila ja Sami Virta.

Yhdessä he kokoontuivat radion äärelle ja pohtivat onnistuisiko kello viideksi sovittu yhteydenotto muihin.

– On erittäin jännittävää, että mahtaako nämä yhteydet pelata, sanoo Tuula Saari.

Kellon lyödessä viisi hiljennytään kuuntelemaan radiota. Kuuluu pelkkää kohinaa. Linkoranta käy Whatsappilla keskustelua muiden kylien kanssa siitä, mitä kukakin kuulee. Leinmäkeläiset päättivät huhuilla muita, vaikka eivät itse vielä kuulleetkaan muuta kuin kohinaa.

Kyläradio pysyy hiljaisena ja yhteistuumin aletaan pohtia, missä voisi olla vika. Linkoranta vilkaisee ikkunasta ulos tarkistaakseen antennin olevan pystyssä. Virta ja Saari yrittävät tulkita radion ohjekirjaa.

Hetken kuluttua radiosta kuitenkin alkaa kuulua puhetta. Yhteys saatiin Lappiin, Paimenenmäkeen sekä Kivikylään.

Tunnelma on helpottunut ja uutta intoa löytyy. Kylät ilmoittavat vuorotellen keitä kuulevat ja selvittävät, ketkä taas kuulevat heitä. Samanlaista keskustelua käydään edelleen myös Whatsappilla.

– Leinmäki kutsuu ja kuuntelee, kuuleeko kukaan? Virta huhuilee.

Paimenenmäki vastaa kuulevansa ja kysyy vastavuoroisesti, ketkä kuulevat heitä. Välillä puhe lakkaa ja kohina ottaa vallan. Pikkuhiljaa yhteydet alkoivat toimia kaikkien kylien kanssa onnistuneesti.

45 minuuttia kokeilun aloittamisen jälkeen päätettiin vielä selvittää, miten yhteydet toimivat eri kanavilla. Kahden uuden kanavan kokeilun jälkeen jatkettiin vielä hetki yhteyksien testaamista parhaaksi todetulla kanavalla.

Jatkossa kyläradioita voidaan käyttää erilaisissa kriisitilanteissa. Tarkoituksena olisi tehdä kylätaloista kylien turvallisuuskeskuksia, joista voitaisiin radiolla ottaa yhteyttä muihin kyliin. Mahdollisia radion käyttötarkoituksia ovat sähkökatkoksien aikaan viestiminen sekä kadonneiden ihmisten etsiminen. Kyläradiolla saa yhteyden metsästäjien radioon, joten siitä olisi merkittävää hyötyä kadonneita etsiessä.

TÄSTÄ ON KYSE:

  • Suomen Kylät ry:n toteuttamassa Kyläturvallisuus 2025 -hankkeessa kehitetään kylätalojen roolia paikallisina valmiuskeskuksina. Näin ne voivat toimia viranomaisten ja kunnan yhteistyökumppaneina kylien turvallisuusasioissa. Eräänä toimenpiteistä valittujen pilottikylien kylätaloille asennetaan RHA68 kyläradiot.