Liikenneympyrät saavat kannatusta kyselyssä – Laitilan keskustaan toivotaan istutuksia, penkkejä ja kukkopatsasta

0
Antti Maantiehinno testaa, miltä tuntuisi istuskella Vihtorinkadulla pysäköintiruudussa. 15 prosenttia kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että pysäköintiruutuja voisi ottaa muuhun käyttöön.

Valtaosa Hidaskatu-kyselyyn vastanneista kannattaa liikenneympyrän rakentamista Vihtorinkadun ja Keskuskadun risteykseen. Itse asiassa vastaajat toivovat Laitilaan useampaakin liikenneympyrää.

Keskustan liikenneympyrän kannalla oli 71 prosenttia vastaajista, mikä tarkoittaa 125 vastaajaa. Yrittäjissä ja kiinteistönomistajissa oli saman verran liikenneympyröille myönteisiä vastaajia. Lisäksi liikenneympyröitä ehdotettiin Vihtorinkadun ja Eurantien risteykseen sekä Kasitien risteyksiin.

– Vastauksissa oli sellaista henkeä, että kun Kasitien eritasoristeyksen rakentaminen kestää, tehtäisiin risteyksille edes jotain, Laitilan keskustan kestävän kehityksen hankkeen (Lakeke) vetäjä Antti Maantiehinno kertoo.

Näiden risteysten lisäksi vastaajat kokivat vaikeaksi Kirkkotien molemmat päätyristeykset.

Kyselyssä oli myös avoin vastausosuus, jossa vastaajat saivat tehdä omia ehdotuksia tai kritisoida kyselyssä esiin tulleita ajatuksia. Avoimissa oli pari sellaista vastausta, joissa toivottiin, että millekään ei tehtäisi oikeastaan mitään. Myös sellaisia, joissa haluttiin, ettei autoilua hankaloitettaisi nykyisestä. Eli vaikka liikenneympyrää ei suoraan kritisoitu, niin tulkinnasta riippuen kaikki eivät välttämättä olleet myöskään sen kannalla.

– Yleisessä keskustelussa on mietitty, että pääsevätkö rekat ajamaan liikenneympyröistä. Olemme WSP Finlandin asiantuntijoiden kanssa kävelleet risteykset läpi ja he arvioivat, että rekat kyllä pystyvät ajamaan liikenneympyröistä, mutta täysperävaunut eivät.

Osa kyselyyn vastanneista huomautti, että myös Kauppakatu on hankala.

– Sinne kaivataan lisää merkintöjä, miten kävelijöiden ja pyöräilijöiden pitäisi liikkua, Maantiehinno myöntää.

Esimerkiksi yhdessä vastauksessa ehdotettiin, että Kauppakadun ylittämiseen kauppojen ja kirjaston kohdalta tulisi saada oma hidaskatu tai korotettu alue.

Sen sijaan Vallesmannintietä ei pidetty niinkään ongelmallisena, vaikka osa vastaajista toivoi tällekin kadulle selkeyttä.

Pyöräilykaistat eivät saaneet erityisen vahvaa kannatusta. Niiden kannalla oli 36 prosenttia vastaajista, mikä tarkoittaa 63 ihmistä. Sen sijaan nykyisille kevyenliikenteen väylille kaivattiin selkeyttä. Vastaajat toivoivat, että väylillä erotettaisiin kävelijöiden ja pyöräilijöiden ajokaistat.

Muutama vastaaja kaipasi ajoradoille lisää korokkeita liikenteen rauhoittamiseksi. Osa vastaajista ehdotti, että hymynaama-nopeuskylttejä otettaisiin käyttöön keskustassa muuallakin kuin Kaukolantiellä. Niitä toivottiin muun muassa Urheilutielle.

Kyselyssä haluttiin tietää myös, miten laitilalaiset elävöittäisivät tai kaunistaisivat keskustaa. Selvä enemmistö kannatti penkkien ja istutusten lisäämistä. 15 prosenttia oli sitä mieltä, että myös keskustan parkkipaikkoja voisi ottaa tähän käyttöön. Yhdeksän kyselyyn vastanneista pohti, kannattaako uusia istutuksia laittaa, jos keskustassa rikkaruohot rehottavat. Hän ehdotti, että hoidettaisiin vain nykyiset viheralueet ja istutukset paremmin. Roskakoreja kaivattiin lisää keskustaan.

Moni vastaaja toivoi tunnelmavalaistuksia. Vastaajat ehdottivat esimerkiksi puiden ja talojen valaisemista. Yksi vastaajista ehdotti, että liikenneturvallisuuden lisäämiseksi suojatiet valaistaisiin nykyistä tehokkaammin.

Kaupungin keskustaan kaivattiin myös uutta katseenvangitsijaa. Yksi vastaaja ehdotti, että Laitilan keskustaan tehtäisiin kukkopatsas. Eräs vastaaja esitti, että torille asennettaisiin tähtiä katukiveykseen kuten Hollywoodissa. Laitilan tähtiin painettaisiin Vuoden kukkojen nimet.

Monet vastaajat kiittelivät keskustaan vuonna 2018 katutaidefestivaalissa maalattuja taideteoksia. Maantiehinno muistuttaa, että silloin pelättiin taideteosten tuhoamista.

– Mutta eihän niille ole tehty mitään ilkivaltaa.

Hän kertoo, yhdessä kuntalaisen yhteydenotossa ehdotettiin, että Laitilan keskustaan voisi rakentaa graffitiseinän, jota nuoret pääsisivät maalaamaan.

– Toisena vaihtoehtona voisi olla, että kun rakennetaan jotain uutta, osallistettaisiin nuoria mukaan. Tai miksi vain nuoret, voisihan mukana olla kaikenikäisiä, hän pohtii.

Siitä Maantiehinno on harmissaan, että kyselyyn vastanneista vain neljä ilmoitti olevansa valmis osallistumaan työpajaan, jossa ideoitaisiin keskustan kehittämistä.

– Näistä neljästä vain yksi oli yrittäjä.

Kyselyyn vastasi 179

Keskustan kehittämishankkeeseen liittyvä hidaskatu-kysely avattiin lokakuun alussa. Kyselyyn pääsi vastaamaan verkossa.

Vastauksia tuli kaikkiaan 179. Vastaajista oli 21 yrittäjiä ja 18 kiinteistönomistajia.

Teija Uitto

Keskustan kehittämishankkeessa järjestetään valaistuskokeilu, joka alkaa joulukadun avajaisissa.

– Näitä valaistuskokeiluja tehdään yhteensä kuusi, joista viimeisin on kansainvälisenä naistenpäivänä. Kokeilemme erilaisia valaistuselementtejä, Antti Maantiehinno kertoo.

Kokeilut ajoitetaan hetkiin, jolloin väkeä on paljon liikkeellä. Valaistukset sijoittuvat keskusta-alueelle, kirjaston, torin ja kaupungintalon välille.

Maantiehinno ei paljasta etukäteen, minkälaisia valaistukset ovat, sillä kokeiluiden tarkoituksena on saada laitilalaisilta aitoa palautetta, miten ne ovat onnistuneet.