Määräaikaisia tehtäviä muutettiin toistaiseksi voimassa oleviksi

0
Terveyskeskuksen määräaikainen lähetin tehtävä muutettiin 1.11. alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi ja nimikkeeksi muutettiin virastomestari.

Laitilan kaupunginhallitus on muuttanut useita määräaikaisia tehtäviä toistaiseksi voimassa oleviksi. Hallitus toteaa, että tehtävien tarve on todettu pysyväksi eikä määräaikaisten työsuhteiden ketjutukseen siten ole perustetta.

Vuodesta 2017 lähtien terveyskeskuksessa on työskennellyt lähetti määräaikaisena työntekijänä. Lähetin tehtävänkuva on vuosien saatossa laajentunut ja tällä hetkellä lähetin tehtäviä hoitava työntekijä myös avustaa merkittävissä määrin terveyskeskuksen arkisto-, huolto- sekä atk-tehtävissä. Lähetin työpanosta pidetään merkittävänä terveyskeskuksen arjen sujuvuuden kannalta.

“Tehtävien tarve on todettu pysyväksi eikä määräaikaisten työsuhteiden ketjutukseen siten ole perustetta.”

Kaupunginhallitus muutti työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi 1.11. alkaen. Lisäksi tehtävä sai uuden nimikkeen, kun se muutettiin virastomestarin vakanssiksi.

LISÄKSI kaupunginhallitus päätti muuttaa kahden Monipalvelukeskus Palke 5:ssä määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän henkilön vakanssit toistaiseksi voimassa oleviksi. Sekä vaihetyöntekijän/työhön opastajan että puutyöntekijän/työhön opastajan tarve on todettu pysyväksi, joten määräaikaisten työsuhteiden ketjutukseen ei ole perusteita.

Vakanssit ovat toistaiseksi voimassa olevia 1.1.2023 alkaen.