Musiikkiopisto vähentää ensi vuonna opetustuntien määrää – Taloutta on tarkasteltu keväästä lähtien poikkeuksellisen tiiviisti

0
Vakka-Suomen musiikkiopisto valmistautuu menojen kasvuun. Arkistokuva: Ari-Matti Ruuska

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta kokoontui 27.9. kokoukseen, jossa hyväksyttiin viime lukuvuoden toimintakertomus ja vuoden 2023 talousarvioehdotus. Kokouksessa kerrottiin, että Opetushallitukselta saadaan 22 000 euroa Erilaiset oppijat -hankkeeseen.

Musiikkiopiston vuoden 2023 talousarvion lähtökohtana on Laitilan kaupungin strategia sekä valtuuston asettamat strategiset päämäärät.

– Talousarvio on laadittu siten, että Vakka-Suomen musiikkiopiston oppilaiden tarvitsemat opetuspalvelut voidaan järjestää. Tavoitteena on strategian mukaisesti vakaan talouden turvaaminen, musiikkiopisto kertoo tiedotteessaan.

Talousarvion laadintaan on vaikuttanut voimakas kustannuslaskennallisten menojen kasvu. Menot jaetaan kuntasopimuksen mukaisesti osakaskuntien eli Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Taivassalon, Uudenkaupungin ja Vehmaan kesken opetustuntimäärän osoittamassa suhteessa.

– Tästä syystä taloutta on tarkasteltu keväästä 2022 lähtien poikkeuksellisen tiiviisti ja toimintaa on sopeutettu kaikin käytössä olevin keinoin.

Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2023 annettavan opetuksen kokonaistuntimäärä on laskettu 425 opetusviikkotuntiiin, kun tänä vuonna opetustunteja on viikossa vajaa parikymmentä enemmän.

Vakka-Suomen musiikkiopiston talousarvioehdotuksessa toimintamenoja on yhteensä vajaat 1,3 miljoonaa euroa, josta avoimen osaston toimintamenoja on noin 9 000 euroa. Toimintamenoihin on laskettu mukaan myös arvio kustannuslaskennallisista menoista. Toimintatuloja esitetään yhteensä 460 000 euroa, josta avoimen osaston toimintatuloja on yhteensä vajaat 8 000 euroa.