Pyöräilijöiden ja kävelijöiden etuajo-oikeuden merkitsemistä parannetaan Laitilassa

0
Kuva: Laitilan kaupunki

Tekninen valiokunta päätti parantaa pyöräilijöiden ja kävelijöiden etuajo-oikeuden merkitsemistyötä viidellä eri reitillä. Pyöräilijän ja kävelijän etuajo-oikeus merkitään vilkkaasti käytösssä oleville reiteillä, joilla onnettomuusriskit ovat suuria.

Merkintätyö ja reittien saattaminen turvallisemmiksi linkittyvät Laitilan kaupungin kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaan, jonka myötä lähiliikkumisympäristöjä pyritään kaupungissa tekemään entistä turvallisemmiksi ja viihtyisimmiksi.

Parannustyöt ovat pääasiassa liikennemerkkien ja ajoratamerkintöjen tekoa sekä pensasaitojen ja istutusten supistusleikkauksia. Parannustöitä tehdään vuosina 2022–2024, ja niihin varaudutaan ensi vuoden talousarviossa. Parannustöitä tehdään esimerkiksi reiteille Matovuorentie–Kaaritie–Santilan alikulku sekä Sytkorventie–Matikantie sekä Garpintielle. Reitit ovat sijainniltaan kaupungissa keskeisiä ja muun muassa koulumatkojen turvaamisen kannalta kriittisiä.