Osavuosikatsaus: Toimeentuloturvan kulut ylittyneet Laitilassa – Sosiaali- ja terveystoimi pysynyt silti budjetissa

0
Laitilan kaupungintalo Arkistokuva: Solina Saarikoski

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsi tiedokseen osavuosikatsauksen. Katsauksesta käy ilmi, että sosiaali- ja terveysalan toimintakate alittaa sille asetetun tavoitteen. Toimeentuloturvan kulut ylittävät kuitenkin talousarvion. Ylityksen syynä on työmarkkinatuen kuntaosuudesta tulevien kustannusten nousu sekä Ukrainan sotaa Laitilaan paenneiden henkilöiden avustukset, joihin ei talousarviossa osattu varautua. Työmarkkinatuen kuntaosuus on Laitilalle suuri menoerä, koska työllisyys ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle.

Toimintatuotot ovat myös jonkin verran yli budjetoidun. Tuotot ylittyivät muun muassa terveyskeskusosaston ylikunnallisen käytön ja kesällä 2021 muuttuneen asiakasmaksulain vaikutuksen vuoksi.