Ukipoliksen kestävän kasvun hankkeelle rahoitusta

0
Arkistokuva

Varsinais-Suomen maakuntahallitus käsitteli maanantain kokouksessaan ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäistä Euroopan aluekehitysrahaston hankehakua. Haun painopisteitä ohjasivat maakuntaohjelma 2022–2025 sekä siihen liittyvä alueen älykkään erikoistumisen strategia.

Varsinais-Suomessa maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen kärjiksi on valittu sininen talous ja uudistuva teollisuus, innovatiiviset ruokaketjut sekä lääke- ja terveysteknologia. Varsinais-Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus tässä haussa oli yhteensä 3,41 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus puolsi rahoitusta kymmenelle hankkeelle yhteensä 2 749 766 euron edestä. Yksi näistä rahoituksen piiriin nousevista hankkeista on Ukipolis Oy:n Next Level_ Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua -hanke. Hankkeelle on tulossa 510 656 euron rahotus. Hankkeessa ovat mukana myös Yrityssalo O, Turun ammattikorkeakoulu sekä Kemiön kunta.