Valtuusto myönsi määrärahan Winnovan uudisrakennuksen suunnitteluun – Hallintorakennus aiotaan remontoida 1,1 miljoonalla ja tekniikkarakennus korvata reilut 9 miljoonaa euroa maksavalla uudisosalla

0
Oppituntien välistä taukoa torstaiaamuna viettäneet Ville Jalo, Patrick Raitio, Luca Tähtinen, Juuso Kemppinen ja Juuso Korola ovat aloittaneet tänä syksynä Laitilan Winnovassa turvallisuusalan opinnot. Kemppinen ja Korola ovat Uudestakaupungista, muut Laitilasta. Kaikki ovat olleet opintoihinsa tyytyväisiä.

Laitilan kaupunginvaltuusto myönsi syyskauden ensimmäisessä kokouksessaan maanantaina 30 000 euron määrärahan, jolla ryhdytään suunnittelemaan Laitilassa sijaitsevien Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan tilojen parantamista.

Myönnetyllä määrärahalla suunnittelu voidaan käynnistää, mutta lopulliset suunnittelukustannukset noussevat huomattavasti isommiksi.

Winnovan tiloja aiotaan kohentaa sekä viihtyvyyden että käytännöllisyyden lisäämiseksi.

Winnova näkee Laitilan toimipisteen tulevaisuuden valoisana ja arvioi opiskelijamäärän kaksinkertaistuvan lähivuosina. Winnovan Laitilan toimipisteessä opiskelee parhaillaan noin 230 opiskelijaa.

WINNOVAN Laitilan toimipiste on kahden lähekkäin sijaitsevan rakennuksen kokonaisuus. Niin sanottu tekniikkarakennus sijaitsee aivan Kasitien yrityskeskuksen ja Laserkeskuksen vieressä, hallintorakennus puolestaan tekniikkarakennuksen toisella puolella.

Laitilan kaupunki omistaa sekä maa-alueen että Winnovan kiinteistöt.

Kaupunki esittää, että Winnovan nykyinen hallintorakennus remontoidaan perusteellisesti ja sen yhteyteen rakennetaan noin 4 000 neliömetrin kokoinen uudisosa.

Winnovan tontilla on rakennusoikeutta runsaasti ja siihen saa rakentaa kaksikerroksisen rakennuksen.

LAITILAN tekninen johtaja Mika Raula kertoi valtuustossa, että tekniikkarakennusta ei ole tarkoitus purkaa, vaan sille on mahdollista löytää uutta käyttöä. Tiettävästi rakennuksen vieressä sijaitseva Laserkeskus on ollut tiloista kiinnostunut.

Hallintorakennuksen korjauskustannusten on arvioitu olevan noin 1,1 miljoonaa euroa. Laajennusosan hinnaksi puolestaan on arvioitu noin 9,2 miljoonaa euroa.

Raula muistutti toimintaperiaatteen olevan sellainen, että kaupunki perustaa kiinteistöyhtiön, jolle Winnova puolestaan maksaa vuokrina niin rakentamis- kuin ylläpitokustannuksetkin seuraavan 25 vuoden kuluessa.

WINNOVA järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta. Oppilaitoksella on pitkä kokemus yrityksille sekä julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.

TekniikkarakennusValmistunut vuonna 1970.

Kerrosala on lähes 5 000 neliömetriä.

Kuntotutkimusta ei ole tehty, mutta hankesuunnitelman mukaan rakennuksen kunto on silmämääräisesti tehtyjen kohdekäyntiarvioiden mukaan heikko.

Tekniikkarakennuksessa toimii tällä hetkellä muun muassa seuraavat toiminnot: teknologia ja tuotanto, rakentaminen, turvallisuus sekä yhteisiä luokkatiloja.

HallintorakennusValmistunut vuonna 1990, kunnoltaan märitelty tyydyttäväksi.

Kerrosala on noin 1 300 neliömetriä.

Tehty erilaisia kuntotutkimuksia ja -selvityksiä, joissa rakennuksen todettu vaativan korjaustoimenpiteitä ja olevan kunnoltaan tyydyttävä.

Kiinteistössä on parhaillaan käynnissä ilmanvaihtosaneeraus.

Rakennuksessa toimii tällä hetkellä muun muassa seuraavat toiminnot: hyvinvointi, teknologia ja tuotanto, liiketalous ja turvallisuus.

Länsirannikon Koulutus Oy WinnovaKuuluu Laitilan kaupunkikonserniin.

Järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta Porissa, Raumalla, Laitilassa ja Ulvilassa.

Tarkastelee parhaillaan eri opetusyksiköitään ja tilojaan, pyrkimyksenä on luopua vajaakäyttöisistä ja huonosti opetusta palvelevista tiloista sekä päivittää opetuskokonaisuuksien sisältötarpeita.

Winnovan omistavat Porin kaupunki (48%), Rauman kaupunki (27%), Porin Aikuiskoulutus-säätiö (13%) ja Laitilan kaupunki (12%).

Yhtiön kotipaikka on Rauma.

Valtuusto: oppilaitosten väliseen yhteistyöhön panostettava

Winnovan tiloja koskevat suunnitelmat herättivät kaupunginvaltuustossa vilkasta keskustelua.

Valtuutettu Eero Kuisma (kesk.) näkee kehittämisinvestoinnin tärkeänä ja kauaskantoisena. Hän muistutti, että Laitilan kaupunki on ollut aktiivisesti yhteydessä Winnovaan, kun oppilaitoksen toiminta on paikkakunnalla alkanut hiipua.

– Winnovan johto on tiedostanut tilanteen ja Laitilan yksikköön on esimerkiksi palkattu päällikkö vastaamaan palveluista, hän muistutti ja korosti, että uusien lisäopiskelijoiden saaminen Laitilaan on välttämätöntä.

Valtuustossa nuorisovaltuuston edustajana istuva Jenna Hiltunen otti hänkin asiaan kantaa:

– Winnovan tiloille tulisi ehdottomasti pikaisesti tehdä jotain, koska ne ovat ahtaat ja tunkkaiset. Moni laitilalaisnuori haluaisi opiskella Laitilassa, hän sanoi ja kannatti satsausta.

Samalla kannalla oli moni valtuutettu.

Heikki Peltola (kok.) toivoi suunnittelun etenevän rivakasti ja piti 10 miljoonan euron remontti- ja rakentamisinvestointia järkevänä, jos se pystytään esitettyyn tapaan kuittaamaan vuokratuloilla.

Virve Aho (kok.) puolestaan muistutti, että Winnova palvelee kaikenikäisiä opiskelijoita. Huoli alueellisesta työvoimapulasta nousi niin Ahon kuin monen muunkin valtuutetun puheessa esiin.

– Meillä on kasvava tarve tulevaisuuden osaajille ja jo pidempään jatkunut työvoimapula. Myös maahanmuuttajataustaisten opettamiseen on ollut jo pitkään kova tarve ja se on Ukrainan tilanteen vuoksi vain entisestään korostunut, sanoi Tapio Kylä-Heiko (kesk.).

Moni muistutti laadukkaan oppilaitoksen olevan myös vetovoima, kuten muun muassa Mika Kinnala (kesk.) arvioi:

– Ehkä joku opiskelemaan tuleva tulee myös tänne asumaan ja saadaan lisää veronmaksajia.

Ainoa empivä puheenvuoro kuultiin valtuutettu Seppo Rinteeltä (Pro Vakka-Suomi), joka toppuutteli ryhtymästä investointiin muun muassa heikon yleisen taloustilanteen vuoksi sekä siksi, että Laitila on Winnovan yksiköistä pienin.

– Kyllä pitää äärettömän varovainen olla, minun käsittääkseni tämä on vähän kuin annettaisi tekohengitystä.

Rinne esitti myös pelkonsa siitä, että satsaus Winnovaan ajaa alas lukiokoulutusta Laitilassa ja ajaa lukio-opiskelijat Uuteenkaupunkiin. Winnovan ja muiden oppilaitosten yhteistyön lisääminen nousikin esiin yhtenä teemana monen valtuutetun puheenvuorossa.

– Winnovan tiloihin investointi mahdollistaa syvemmän yhteystyön Laitilan sivistystoimen ja varsinkin lukion kanssa, linjasi Eero Kuisma ja Mika Kinnala taas sanoi yhteistyön tiivistämisen vahvistavan Laitilan lukionkin asemaa.

Henri Aitakari (Laitilan puolesta) harmittelikin sitä, että lukion ja Winnovan yhteistyö näyttää toistaiseksi jääneen lähinnä puheen asteelle.

– Pian tarvittaisiin konkretiaa siitä, mitä yhteistyö voisi olla ja sitä olisi syytä selvittää tarkemminkin, hän patisteli.

Laitilan sivistysjohtaja Susanne Laaksonen kertoikin valtuustossa uunituoreet kuulumiset asiasta; tällä viikolla nimittäin saadaan valtionohjaus toisen asteen oppilaitosten yhteistyön kehittämiseen.

– Olemme sitä odottaneet ja sen perusteella lähdemme tekemään suunnitelmia sekä kehittämään yhteistyötä. Meillä on muistaakseni jo ensi viikolle on sovittu Winnovan kanssa aiheesta palaveri.